Bản đồ Google
DNTN DỊCH THUẬT CHÍNH XÁC HÀNG ĐẦU
TOP ACCURA TRANSLATION PTE.
Địa chỉ: Số 50, Đường số 17, KDC Hiệp Thành 3, P. Hiệp Thành,
Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương - Điện thoại: 0964257071

Email: info@topaccura.com.vn - Website: www.topaccura.com.vn
Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 3702186110
DỊCH VỤ DỊCH THUẬT - DỊCH VỤ QUẢNG CÁO
DỊCH VỤ THIẾT KẾ WEBSITE (SONG NGỮ ANH - VIỆT)

4 bước để có một bản dịch Tiếng Anh
1. Tham khảo Mẫu Sơ Yếu Lý Lịch trên website này và soạn ra tài liệu của
chính bạn
. 2. Gửi tài liệu của bạn cho chúng tôi theo địa chỉ info@topaccura.com.vn.
3. Nhận báo giá và thanh toán theo báo giá. 4. Nhận bản dịch được gửi qua email.
CHÚ Ý: Mẫu Sơ Yếu Lý Lịch dưới đây chỉ có tính chất tham khảo.
Chọn loại mẫu: Chọn số:

NGUYỄN HÓA HỮU CƠ
Địa chỉ: Số 51, Đường số 52, Phường Nhỏ,
Thành phố Mới Xây, Tỉnh Bên Bờ Biển
Điện thoại: 0969GIEKLS
Email: hoahuuco@tenmien.tencongty

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP

Tìm kiếm một vị trí công việc trong lãnh vực nghiên cứu và phát triển trong đó sử dụng kiến thức hóa hữu cơ thực nghiệm và hóa hữu cơ lý thuyết.

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

 • Thành thạo trong việc phân tích cơ học và phân tích động học các phản ứng hóa học hữu cơ.
 • Thành thạo trong tối ưu hóa các phản ứng hóa học hữu cơ cho việc đo lường và diễn giải các hiệu ứng động học đồng vị cacbon C13 bằng cách sử dụng quang phổ học NRM.
 • Có kinh nghiệm trong việc tổng hợp phân tử hữu cơ và các phương pháp đặc trưng hóa như NMR, IR, GC, HPLC.
 • Giảu kinh nghiệm trong việc mô hình hóa có tính chất lý thuyết bằng cách sử dụng phương pháp DFT.

HỌC VẤN

Bằng Tiến Sỹ ngành Hóa Hữu Cơ, Đại học Đông Nam, Thành phố Đông Bắc, Tỉnh Tây Tây Bắc, năm 2014.
Luận văn tốt nghiệp: Nghiên cứu phản ứng hóa học hữu cơ trên Sao Hỏa.

Cử nhân Hóa học, Đại học Khoa học Mộc Tinh, Thành phố Mới Xây, Tỉnh Bên Bờ Biển, năm 2010.
Đề án tốt nghiệp: Nghiên cứu phản ứng hóa học hữu cơ trong tình trạng không trọng lượng.

KINH NGHIỆM NGHIÊN CỨU

Khoa Hóa Học, Đại học Đông Bắc, từ năm 2010 – 2014
Trợ lý nghiên cứu cho Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Dạy Thêm
Dự án nghiên cứu: Động lực học phi thống kê trong các phản ứng nối mạch vòng.
Nghiên cứu đã hoàn thành:

 • Các Hiệu ứng Động học Phi Thống kê trong các Phản ứng Hóa học Hữu cơ Thông thường: sử dụng phản ứng phân ly ô-zôn của những phân tử anken đơn giản để tìm hiểu về những lựa chọn phản ứng mà không dựa trên các lý thuyết thống kê truyền thống.
 • Nghiên cứu động học trên những phản ứng Bayer – Real trong nước bằng cách sử dụng quang phổ học NMR và các nghiên cứu điện toán: sử dụng những hiệu ứng đồng phân động học liên phân tử và nội phân tử để tìm hiểu về những hiệu ứng vật lý mới.
 • Sử dụng những phần mềm giả lập động học để nghiên cứu những hiệu ứng động học phi thống kê.
 • Kinh nghiệm về điện toán: thường xuyên sử dụng những phần mềm chuyên dụng cho hóa học hữu cơ như là ORGAPHANMEM, ORGATRUMSO, ANAHUUCO.

Khoa Hóa Học, Đại học Khoa học Mộc Tinh
Trợ giảng cho Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Dạy Kèm

 • Những quá trình trao đổi chất có hoạt tính sinh học cao được cô lập từ loài nấm sống ở đáy Đại Tây Dương.

NHỮNG CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU ĐÃ XUẤT BẢN

 • Nguyễn Hóa Hữu Cơ và cộng sự. Nghiên cứu sự hiện diện của chất hữu cơ trên Diêm Vương Tinh, Tạp chí Hóa Học Thiên Hà Xa Xôi, 2013.
 • Nguyễn Hóa Hữu Cơ và cộng sự. Nghiên cứu chế tạo sữa từ cỏ dại. Tạp chí Khoa học Đời sống Cây Cỏ, 2010.

KHEN THƯỞNG

 • Giải thường Khoa học Thế Kỷ, Hiệp hội các Nhà khoa học Nổi tiếng Thế Giới, 2011
 • Giải thưởng Ngàn Năm Có Một, Viện Hàn lâm Khoa học Địa Cầu, 2013.

HOẠT ĐỘNG

 • Thành viên của Hiệp hội Hóa học Châu Nam Cực
 • Chủ tịch Hiệp hội Lambda – Tango – Guitar – Disco (LTGD) từ năm 2005 – hiện tại

KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY
Khoa Hóa Học, Đại học Đông Bắc, 2010 – 2014

 • Trợ giảng: môn học Hóa Lý Hữu Cơ
 • Trợ lý Phòng thí nghiệm hóa học: Phòng Thí Nghiệm Hóa Hữu Cơ Sơ Cấp
 • Trợ giảng: Môn Hóa Đại Cương

Khoa Hóa Học, Đại học Khoa học Mộc Tinh, 2008 – 2010

 • Hướng dẫn viên phòng thí nghiệm: Môn Thí nghiệm Hóa Đại Cương.

THAM KHẢO

Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Dạy Thêm, Trưởng Khoa Hóa Học, Đại học Đông Bắc. Điện thoại: 0900RTZPYP, Email: daythemhocthem@tenmien.tencongty