Bản đồ Google
DNTN DỊCH THUẬT CHÍNH XÁC HÀNG ĐẦU
TOP ACCURA TRANSLATION PTE.
Địa chỉ: Số 50, Đường số 17, KDC Hiệp Thành 3, P. Hiệp Thành,
Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương - Điện thoại: 0964257071

Email: info@topaccura.com.vn - Website: www.topaccura.com.vn
Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 3702186110
DỊCH VỤ DỊCH THUẬT - DỊCH VỤ QUẢNG CÁO
DỊCH VỤ THIẾT KẾ WEBSITE (SONG NGỮ ANH - VIỆT)

4 bước để có một bản dịch Tiếng Anh
1. Tham khảo Mẫu Hợp Đồng Xây Dựng trên website này và soạn ra tài liệu của
chính bạn
. 2. Gửi tài liệu của bạn cho chúng tôi theo địa chỉ info@topaccura.com.vn.
3. Nhận báo giá và thanh toán theo báo giá. 4. Nhận bản dịch được gửi qua email.
CHÚ Ý: Mẫu Hợp Đồng Xây Dựng dưới đây chỉ có tính chất tham khảo.
Chọn loại mẫu: Chọn số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

------o0o------
HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG NHÀ Ở

Giấy phép xây dựng số: GPXD012345

CÔNG TY XÂY DỰNG @

Địa chỉ: Số 548, Đường 45, Phường Cá Kho Tộ, Thành phố Đông Bắc, Tỉnh Đông Nam.
Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 370A8B9C12
Điện thoại: (+84) 963ABCDE4 - Email: giamdoc@abc777.congty
Số tài khoản ngân hàng: 01234KMNOP, tại ngân hàng Thái Dương – Chi nhánh Đông Bắc.

Sau đây được gọi tắt là “Chủ Thầu”.

Ông: Nguyễn Văn Chủ Nhà

Địa chỉ: Số 335, Đường 70, Phường Ba Sa, Thành phố Tây Bắc, Tỉnh Tây Nam.
Điện thoại: (+84) 963PQRST4 - Email: chunha@dahuou.congty
Số tài khoản ngân hàng: 43210KMNOP, tại ngân hàng Thái Dương – Chi nhánh Tây Bắc.

Sau đây được gọi tắt là “Chủ Nhà”.

Chủ Thầu và/hoặc Chủ Nhà, trong Hợp Đồng này, còn có thể được gọi chung là “Bên” hoặc “các Bên”.

Chủ Thầu và Chủ Nhà đã thống nhất những điều khoản và điểu kiện giữa các Bên như sau:

ĐIỀU 1: NHỮNG TÀI LIỆU CỦA HỢP ĐỒNG

Hợp Đồng này bao gồm những điều khoản và điều kiện của Hợp Đồng này và những quy định trong tất cả các Phụ Lục đính kèm cùng với Hợp Đồng này. Những Phụ Lục của Hợp Đồng này là những phần không thể tách rời của Hợp Đồng. Trong trường hợp tồn tại mâu thuẫn giữa các quy định trong các Phụ Lục và các điều khoản và điều kiện của Hợp Đồng, các điều khoản và điều kiện của Hợp Đồng sẽ là cơ sở ưu tiên.

ĐIỀU 2: PHẠM VI CÔNG VIỆC

Trừ khi được ghi chú một cách cụ thể, Chủ Thầu sẽ phải cung cấp và thanh toán cho tất cả chi phí nhân công, vật liệu xây dựng, thiết bị, dụng cụ, thiết bị máy xây dựng, vận chuyển, và những chi phí điện nước và các dịch vụ cần thiết cho việc thực thi phù hợp và hoàn thiện Công Trình Nhà Ở có thiết kế tương thích với Phụ Lục A – Thiết kế và Thông số Kỹ thuật Vật liệu Xây dựng được đính kèm cùng với Hợp Đồng này, và có địa chỉ công trình như sau:

Lô ABC2000, Bản đồ số 1234DCBA, Phường Khoai Lang, Thành phố Tây Bắc, Tỉnh Tây Nam.

Chủ Thầu sẽ không chịu trách nhiệm cho những công việc sau đây:

  • Giải phóng mặt bằng và san lấp mặt bằng.
  • Kết nối với hệ thống điện nước của thành phố.
  • Dịch vụ kiểm tra không phá hủy, và
  • Bất cứ công việc nào khác mà không được quy định trong Phụ Lục A – Thiết kế và Thông số Kỹ thuật Vật liệu Xây dựng.

ĐIỀU 3: TÀI CHÍNH

Hợp Đồng này là tùy thuộc vào việc Chủ Nhà có thu xếp được một khoản vay xây nhà hoặc đảm bảo khả năng thanh toán với số tiền là 1.000.000.000 đồng (một tỷ đồng) hay không. Tất cả các chi phí cần thiết cho việc thu xếp một khoản vay như thế, bao gồm mà không riêng gì chi phí môi giới, chi phí đi vay, sẽ do Chủ Nhà chịu. Chủ Thầu sẽ không nhất thiết bắt đầu việc xây dựng cho đến khi Chủ Nhà cung cấp cho Chủ Thầu một thông báo bằng văn bản từ phía ngân hàng rằng Chủ Nhà đã thu xếp được khoản vay hoặc đã đảm bảo được việc thanh toán. Nếu Chủ Nhà không có được chứng từ đảm bảo được việc thanh toán trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày Chủ Thầu đã ký vào Hợp Đồng này, mỗi Bên có thêm 10 (mười) ngày sau đó để quyết định chấm dứt Hợp Đồng này bằng cách đưa ra thông báo bằng văn bản cho Bên còn lại. Chủ Thầu sẽ hoàn lại cho Chủ Nhà tất cả các khoản tiền mà Chủ Nhà đã thanh toán cho Chủ Thầu trước đó trừ đi các chi phí và các nghĩa vụ mà Chủ Thầu đã phải gánh chịu theo Hợp Đồng này.

ĐIỀU 4: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG

Chủ Nhà đồng ý thanh toán tổng giá trị Hợp Đồng là 1.000.000.000 đồng (một tỷ đồng) cho những công việc mà Chủ Thầu đã và/hoặc sẽ thực hiện theo Hợp Đồng này. Giá Trị Hợp Đồng này là đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.

ĐIỀU 5: ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN

Giá Trị Hợp Đồng nói trên sẽ được thanh toán như sau:

200.000.000 đồng (hai trăm triệu đồng) sẽ được đặt cọc khi ký kết Hợp Đồng này bằng hình thức chuyển khoản từ tài khoản của Chủ Nhà sang tài khoản của Chủ Thầu theo các số tài khoản được quy định trong Hợp Đồng này.

Dựa trên yêu cầu thanh toán được trình bởi Chủ Thầu, Chủ Nhà sẽ thực hiện việc thanh toán theo tiến độ cho đến khi hoàn tất Giá Trị Hợp Đồng theo Phụ Lục B – Lịch Trình Thanh Toán. Trong trường hợp Chủ Nhà cần có tư vấn giám sát, chi phí thuê tư vấn giám sát sẽ do Chủ Nhà chịu.

Các khoản thanh toán đã đến hạn phải trả hoặc không được trả đúng hạn sẽ phải chịu một mức lãi suất là 2%/tháng (hai phần trăm mỗi tháng) tính từ ngày phải thanh toán của các khoản thanh toán đó. Nếu Chủ Nhà sai phạm trong việc thanh toán cho Chủ Thầu sau 7 (bảy) ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán, và Chủ Nhà không chứng minh được lỗi của Chủ Thầu, Chủ Thầu có thể ngưng công việc xây dựng với điều kiện Chủ Thầu phải thông báo bằng văn bản cho Chủ Nhà biết trước 3 (ba) ngày. Chủ Thầu có thể ngưng công việc xây dựng cho đến khi các khoản thanh toán và lãi suất được trả đầy đủ cho Chủ Thầu.

ĐIỀU 6: NGHIỆM THU, THANH TOÁN LẦN CUỐI, VÀ BÀN GIAO NHÀ Ở

Khi nhận được thông báo bằng văn bản rằng Công Trình Nhà Ở đã sẵn sàng cho việc nghiệm thu, Chủ Nhà sẽ phải kịp thời kiểm tra Công Trình Nhà Ở. Khi Công Trình Nhà Ở nhận được giấy xác nhận đủ điều kiện để ở, Chủ Nhà sẽ phải thanh toán ngay phần còn lại của Giá Trị Hợp Đồng trừ đi phần tương đương với chi phí để hoàn thiện bất kỳ những hạng mục còn khiếm khuyết hoặc những hạng mục chưa được hoàn thiện nào còn tồn tại.

ĐIỀU 7: NGÀY KHỞI CÔNG VÀ NGÀY HOÀN THÀNH

Công Trình Nhà Ở sẽ được khởi công trong vòng 7 ngày sau khi Chủ Thầu nhận được chứng từ đảm bảo thanh toán được quy định trong Điều 3 trên đây và một bản sao giấy phép xây dựng từ phía Chủ Nhà. Công Trình Nhà Ở sẽ được hoàn thành trong vòng 120 (một trăm hai mươi) ngày kể từ ngày khởi công.

Bất kỳ quãng thời gian bị mất nào do thay đổi thiết kế hoặc thông số kỹ thuật mà được yêu cầu bởi Chủ Nhà, hoặc do những hành động của Chủ Nhà, do các cuộc đình công, điều kiện thời tiết xấu, hoặc do bất kỳ những điều kiện nào khác mà không nằm trong phạm vi kiểm soát của Chủ Thầu sẽ được cộng thêm vào thời gian hoàn thành đã được quy định trong Điều 7 này và Chủ Thầu sẽ không chịu trách nhiệm cho sự chậm trễ đó.

ĐIỀU 8: LỰA CHỌN VẬT LIỆU

Chủ Thầu sẽ cung cấp cho Chủ Nhà thông tin để giúp Chủ Nhà lựa chọn và thay đổi những loại vật liệu, màu sắc được yêu cầu trong quá trình xây dựng. Giá cả được tính thêm vào hoặc được khấu trừ khỏi Giá Trị Hợp Đồng sẽ do hai bên thỏa thuận tại thời điểm lựa chọn. Sự thay đổi về loại vật liệu xây dựng và Giá Trị Hợp Đồng phải được lập thành văn bản và được ký bởi các Bên.

ĐIỀU 9: GIẤY PHÉP, CÁC LOẠI LỆ PHÍ VÀ THỬ NGHIỆM

Chủ Thầu sẽ chỉ phải trả cho bất kỳ những giấy phép xây dựng nào mà là bắt buộc Chủ Thầu phải có. Chủ Nhà sẽ phải chịu trách nhiệm cho tất cả các loại giấy phép khác và lệ phí liên quan. Nếu cần thiết, Chủ Nhà đồng ý trợ giúp Chủ Thầu có được những loại giấy phép như thế bằng cách điền đầy đủ thông tin vào những mẫu đơn cần thiết. Nếu một hội đồng thậm định kiến trúc yêu cầu thiết kế và thông số kỹ thuật phải được phê duyệt, Chủ Nhà sẽ phải chịu trách nhiệm cho việc có được những sự phê duyệt và thanh toán cho tất cả các chi phí liên quan đến chúng. Nếu báo cáo thử nghiệm đất không có sẵn, Chủ Nhà sẽ phải cung cấp một báo cáo như thế bằng chi phí của Chủ Nhà.

ĐIỀU 10: THUẾ

Chủ Nhà sẽ phải trả tất cả các loại thuế bất động sản và các loại thuế đánh vào việc xây dựng và/hoặc cải thiện nhà ở khi những loại thuế này đến hạn trả. Chủ Thầu sẽ phải trả cho tất cả các loại thuế giá trị gia tăng, và các loại thuế tương tự đối với vật tư được sử dụng trong việc xây dựng theo quy định của pháp luật hiện hành tại thời điểm ký kết Hợp Đồng này.

ĐIỀU 11: THAY ĐỔI THIẾT KẾ

Chủ Nhà, vào bất kỳ thời điểm nào, có thể yêu cầu thay đổi thiết kế của Công Trình Nhà Ở. Chủ Nhà sẽ phải trả cho Chủ Thầu những chi phí hợp lý cho bất kỳ thay đổi nào như thế của thiết kế.

Trong trường hợp Chủ Thầu được yêu cầu bởi Chủ Nhà để thực hiện thêm những công việc bổ sung mà chi phí cho những công việc bổ sung như thế chưa được thống nhất trước đó, Chủ Thầu sẽ soạn thảo và trình cho Chủ Nhà một bản đề xuất miêu tả số lượng vật tư được ước tính và chi phí liên quan. Chủ Thầu sẽ phải lưu giữ tất cả sổ sách, hóa đơn chứng từ về các chi phí của bất kỳ sự thay đổi nào như thế và sẽ phải báo cáo những chi phí đó cho Chủ Nhà. Chủ Thầu sẽ cung cấp cho Chủ Nhà tất cả các tài liệu được yêu cầu bởi Chủ Nhà để minh chứng cho các chi phí mà Chủ Thầu gánh chịu do sự thay đổi như thế.

ĐIỀU 12: BẢO HIỂM

Chủ Thầu sẽ mua và duy trì tất cả các loại bảo hiểm trách nhiệm pháp lý cho người lao động và chủ lao động và bảo hiểm trách nhiệm pháp lý cho phương tiện giao thông sử dụng trong việc thi công Công Trình Nhà Ở bằng chi phí của Chủ Thầu, để bảo vệ Chủ Thầu khỏi những khiếu nại đối với những thiệt hại có tính chất thương tích cá nhân, bao gồm cả khi bị chết, và cho những thiệt hại đối với tài sản mà có thể phát sinh từ việc thực thi Hợp Đồng này.

Chủ Nhà sẽ mà và duy trì bảo hiểm trách nhiệm pháp lý của riêng Chủ Nhà, bao gồm bảo hiểm hỏa hoạn và bảo hiểm sự cố cho Công Trình Nhà Ở.

ĐIỀU 13: NGHĨA VỤ CỦA CHỦ NHÀ

Chủ Nhà sẽ cung cấp tất cả các hồ sơ khảo sát địa chất mà miêu tả về các tính chất vật lý của lô đất, vị trí cấp điện nước cho Công Trình Nhà Ở, bản sao có công chứng giấy chứng nhận quyền sử đất trong đó ghi rõ loại đất là đất thổ cư và giấy phép xây dựng.

Chủ Nhà đảm bảo rằng bất động sản mà trên đó Công Trình Nhà Ở sẽ được xây dựng là tương thích với các yêu cầu về quy chuẩn xây dựng, về môi trường, và về quy hoạch đô thị. Chủ Nhà đảm bảo rằng điện nước cần thiết cho việc hoàn thành công việc xây dựng được kết nối đến đường biên của lô đất.

ĐIỀU 14: GIÁM SÁT

Chủ Nhà có thể thuê tư vấn giám sát để giám sát công việc thi công của Chủ Thầu. Chủ Nhà đồng ý rằng mọi chi phí liên quan đến việc thuê tư vấn giám sát sẽ do Chủ Nhà chịu.

Chủ Nhà đồng ý rằng việc giám sát công việc thi công được thực hiện theo Hợp Đồng này sẽ phải chịu sự hướng dẫn riêng của Chủ Thầu, và Chủ Thầu sẽ kiểm soát toàn bộ các phương tiện xây dựng, các kỹ thuật, và các quy trình được áp dụng. Chủ Nhà và/hoặc tư vấn giám sát của Chủ Nhà sẽ không được phép can thiệp vào công việc thi công và cũng không được gây ra thêm những công việc khác mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Chủ Thầu. Tất cả các công việc xây dựng sẽ được thực hiện bởi Chủ Thầu và các nhà thầu phụ mà ký hợp đồng trực tiếp với Chủ Thầu.

ĐIỀU 15: TRANH CHẤP

Nếu bất kỳ tranh chấp nào phát sinh có liên quan đến việc thực thi Hợp Đồng này mà các Bên không thể giải quyết một cách hài hòa, thì các Bên đồng ý rằng tranh chấp đó sẽ được giải quyết bởi trọng tài phân xử có tính chất ràng buộc được thực hiện bởi Hiệp Hội Trọng Tài. Bên yêu cầu trọng tài phân xử sẽ đưa ra thông báo bằng văn bản cho Bên còn lại. Quyết định của Trọng Tài là cuối cùng và có tính chất rang buộc cho cả hai Bên. Chi phí cho quá trình phân xử bởi Trọng Tài sẽ do mỗi Bên chịu một nữa.

ĐIỀU 16: CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

Nếu Chủ Thầu sai phạm trong việc cung cấp vật liệu thích hợp và công nhân lành nghề, sai phạm trong việc thanh toán tiền vật tư, nhân công, thanh toán cho nhà thầu phụ theo những hợp đồng tương ứng với họ, sai phạm trong việc tuân thủ các quy định pháp luật, các yêu cầu, mệnh lệnh của cơ quan hữu quan; hoặc sai phạm trong việc tuân thủ các quy định của Hợp Đồng này, Chủ Nhà có thể đưa cho Chủ Thầu thông báo bằng văn bản về những sai phạm Hợp Đồng đó. Sau 7 (bảy) ngày nếu Chủ Thầu không khắc phục được sai phạm Hợp Đồng đó, Chủ Nhà có thể đưa ra thông báo bằng văn bản để chấm dứt Hợp Đồng này.

ĐIỀU 17: BẢO HÀNH

Chủ Thầu đồng ý khắc phục kịp thời, mà không tính phí Chủ Nhà, bất kỳ và tất cả các khiếm khuyết do lỗi về tay nghề và/hoặc lỗi vật tư mà có thể xuất hiện trong vòng 1 (một) năm kể từ ngày hoàn thành và nghiệm thu Công Trình Nhà Ở.

ĐIỀU 18: TÍNH TOÀN VẸN CỦA HỢP ĐỒNG

Hợp Đồng này cấu thành một hợp đồng toàn vẹn giữa Chủ Nhà và Chủ Thầu, và thay thế tất cả các nội dung thương lượng, những sự trình bày, những hiểu biết và những thỏa thuận trước đó bằng văn bản hay bằng miệng. Hợp Đồng này chỉ có thể được chỉnh sửa bằng công cụ văn bản được ký bởi cả Chủ Nhà và Chủ Thầu. Chủ Nhà công nhận rằng Chủ Thầu không hề có bất kỳ những cam kết, những sự đảm bảo, những sự hiểu biết, và những sự trình bày nào mà không có trong nội dung của tài liệu Hợp Đồng này.

ĐIỀU 19: QUẢNG CÁO

Trong thời gian thi công Công Trình Nhà Ở và trước khi Chủ Nhà thanh toán đợt cuối và nhận bàn giao Công Trình Nhà Ở, Chủ Nhà đồng ý rằng Chủ Thầu sẽ có quyền đặt những bảng hiệu quảng cáo trên và xung quanh Công Trình Nhà Ở để quảng cáo đến những khách hàng tiềm năng khác.

ĐIỀU 20: LUẬT PHÁP CHẾ TÀI

Hợp Đồng này sẽ được diễn giải, được hiểu, và được áp dụng theo Luật Pháp của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

ĐIỀU 21: NGÀY HIỆU LỰC

Hợp Đồng này sẽ có hiệu lực từ ngày được ký bởi cả hai Bên.

Chúng tôi, các Bên ký dưới đây, đã đọc, hiểu và đồng ý với nhau về những điều khoản và điều kiện của Hợp Đồng này và đã nhận được một bản gốc của Hợp Đồng này.

CHỦ NHÀCHỦ THẦU


NGUYỄN VĂN CHỦ NHÀ
Ngày ký: ________________


NGUYỄN GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC CÔNG TY XÂY DỰNG @
Ngày ký: _________________

Phụ Lục A – Thiết kế và Thông số Kỹ thuật Vật Liệu Xây Dựng

Phụ Lục B – Lịch Trình Thanh Toán

Phụ Lục C – ...............