Bản đồ Google
DNTN DỊCH THUẬT CHÍNH XÁC HÀNG ĐẦU
TOP ACCURA TRANSLATION PTE.
Địa chỉ: Số 50, Đường số 17, KDC Hiệp Thành 3, P. Hiệp Thành,
Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương - Điện thoại: 0964257071

Email: info@topaccura.com.vn - Website: www.topaccura.com.vn
Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 3702186110
DỊCH VỤ DỊCH THUẬT - DỊCH VỤ QUẢNG CÁO
DỊCH VỤ THIẾT KẾ WEBSITE (SONG NGỮ ANH - VIỆT)

4 bước để có một bản dịch Tiếng Anh
1. Tham khảo Mẫu Hợp Đồng Thuê Xe trên website này và soạn ra tài liệu của
chính bạn
. 2. Gửi tài liệu của bạn cho chúng tôi theo địa chỉ info@topaccura.com.vn.
3. Nhận báo giá và thanh toán theo báo giá. 4. Nhận bản dịch được gửi qua email.
CHÚ Ý: Mẫu Hợp Đồng Thuê Xe dưới đây chỉ có tính chất tham khảo.
Chọn loại mẫu: Chọn số:

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
----o0o----

HỢP ĐỒNG CHO THUÊ XE

Hợp Đồng này được lập vào ngày 1 tháng 1 năm 2019, tại thành phố Đông Bắc, tỉnh Đông Nam.

GIỮA

Công ty TNHH ABC777

Địa chỉ: Số 548, Đường 45, Phường Cá Kho Tộ, Thành phố Đông Bắc, Tỉnh Đông Nam.

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 370A8B9C12

Điện thoại: (+84) 963ABCDE4 - Email: giamdoc@abc777.congty

Số tài khoản ngân hàng: 01234KMNOP, tại ngân hàng Thái Dương – Chi nhánh Đông Bắc.

Sau đây được gọi tắt là "Bên Cho Thuê".

Công ty TNHH XYZ999

Địa chỉ: Số 335, Đường 70, Phường Ba Sa, Thành phố Tây Bắc, Tỉnh Tây Nam.

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 370X2Y9Z35

Điện thoại: (+84) 963PQRST4 - Email: giamdoc@xyz999.congty

Số tài khoản ngân hàng: 43210KMNOP, tại ngân hàng Thái Dương – Chi nhánh Tây Bắc.

Sau đây được gọi tắt là "Bên Thuê".

Bên Cho Thuê và/hoặc Bên Thuê, trong Hợp Đồng này, còn có thể được gọi chung là “Bên” hoặc “các Bên”.

XÉT RẰNG

Bên Cho Thuê là chủ sở hữu của chiếc xe được miêu tả như sau:

Nhà sản xuất xe: Toyoshiba - Hiệu: Cám Rì - Màu sơn: màu trắng

Số công tơ mét tại thời điểm bắt đầu thuê xe: 93792 km

Biển kiểm soát xe: 00 Z 123.45 - Số khung xe: 54898 - Số máy: 39894

Sau đây gọi tắt là "Xe".

Bên Cho Thuê có nhu cầu cho thuê Xe nói trên, đồng thời Bên Thuê cũng có nhu cầu thuê lại Xe nói trên. Bên Cho Thuê đồng ý cho Bên Thuê thuê lại Xe nói ở trên theo những điều khoản và điều kiện được quy định trong Hợp Đồng này.

DO ĐÓ BÊN THUÊ VÀ BÊN CHO THUÊ ĐÃ ĐỒNG Ý NHỮNG ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SAU ĐÂY:

ĐIỀU 1: PHÍ THUÊ XE

Xe nói ở trên được cho thuê với mức phí hàng năm là 200.000.000 đồng/năm (bằng chữ: hai trăm triệu đồng mỗi năm). Phí thuê xe này được trả hàng năm vào ngày 1 tháng 1 mỗi năm.

ĐIỀU 2: THỜI HẠN HỢP ĐỒNG

Hợp Đồng này sẽ kéo dài trong thời hạn ba (3) năm bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2019 và sẽ hết hạn trừ khi Hợp Đồng này được gia hạn bằng sự thỏa thuận giữa Bên Cho Thuê và Bên Thuê.

ĐIỀU 3: NGHĨA VỤ CỦA BÊN CHO THUÊ

Theo Hợp Đồng này, Bên Cho Thuê đồng ý:

Trao cho Bên Thuê toàn quyền sử dụng Xe nói ở trên trong thời hạn của Hợp Đồng này.

Mua bảo hiểm xe cơ giới cho Xe nói trên tại một công ty bảo hiểm có uy tín trong suốt thời hạn của Hợp Đồng này.

Chịu trách nhiệm cho những dịch vụ sửa chữa, bảo trì Xe nói trên và cung cấp cho Bên Thuê một xe tương tự khác để sử dụng tạm thời trong thời hạn 48 giờ đồng hồ trong khi sửa chữa Xe nói trên.

Cung cấp cho Bên Thuê tất cả các hồ sơ bảo trì, hồ sơ đăng kiểm, và tất cả các loại tài liệu khác liên quan đến Xe.

Cho phép Bên Thuê quyền chọn để thay thế Xe nói trên bằng một xe tương tự sau một năm kể từ ngày ký Hợp Đồng này.

ĐIỀU 4: NGHĨA VỤ CỦA BÊN THUÊ

Theo Hợp Đồng này, Bên Thuê đồng ý:

Đảm bảo rằng Xe nói trên được sử dụng theo một cách thức lành nghề và thích hợp và chỉ được lái bởi những người mà có giấy phép lái xe còn hiệu lực.

Đảm bảo rằng không có sự chỉnh sửa, thay đổi nào được thực hiện đối với Xe hoặc đảm bảo rằng không có bất kỳ bộ phận nào bị tháo rời trừ khi nó được thay thế ngay lập tức bởi bộ phận tương tự, có cùng nhà chế tạo, số hiệu và là tân tiến hơn.

Báo cáo lại cho Cảnh sát nơi gần nhất và thông báo cho Bên Cho Thuê trong vòng 48 giờ về bất kỳ hư hỏng hoặc mất mát đối với Xe nói trên.

Chịu trách nhiệm về mọi chi phí liên quan đến nhiên liệu, vấn đề liên quan đến lốp xe, thay thế dầu nhớt cũng như bất kỳ khoản phạt vi phạm pháp luật và những chi phí liên quan đến việc đậu đỗ xe trái phép.

Đảm bảo rằng Xe chỉ được sử dụng trong phạm vi Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Trả lại Xe cho Bên Cho Thuê trong điều kiện cơ khí còn tốt vào ngày hết hạn của Hợp Đồng này, ngoại trừ những hao mòn và trầy xước thông thường.

ĐIỀU 5: CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

Bên Thuê sẽ có quyền chấm dứt Hợp Đồng này, sau khi đã thông báo cho Bên Cho Thuê 1 (một) tháng bằng văn bản.

Bên Cho Thuê sẽ có quyền chấm dứt Hợp Đồng này, sau khi đã thông bao cho Bên Thuê 2 (hai) tháng bằng văn bản và sau khi Bên Cho Thuê đã hoàn trả lại bất kỳ khoản phí thuê mướn nào mà đã được trả trước và tương ứng với quãng thời gian còn lại sau khi chấm dứt Hợp Đồng.

ĐIỀU 6: THÔNG BÁO

Mọi thông báo cho Bên Cho Thuê hoặc Bên Thuê sẽ được xem là đã được thực hiện nếu thông báo đó được gửi bằng đường bưu điện đến địa chỉ được quy định cụ thể ở trên.

Mọi thông báo cho Bên Cho Thuê hoặc Bên Thuê cũng sẽ được xem là đã được thực hiện nếu thông báo đó được gửi bằng email đến những địa chỉ email được quy định cụ thể ở trên.

ĐIỀU 6: BẤT KHẢ KHÁNG

Không có bên nào trong Hợp Đồng này sẽ chịu trách nhiệm cho sự sai phạm trong việc thực hiện bất kỳ những nghĩa vụ nào của họ nếu những nghĩa vụ đó bị ngăn chặn bởi những lý do bất khả kháng.

ĐIỀU 7: TÍNH TOÀN VẸN CỦA HỢP ĐỒNG

Hợp Đồng này cùng với những phụ lục đi kèm sẽ cấu thành tính toàn vẹn của hợp đồng và cấu thành sự hiểu biết giữa Bên Cho Thuê và Bên Thuê và thay thế tất cả những thỏa thuận, những hiểu biết trước đây giữa Bên Cho Thuê và Bên Thuê.

ĐIỀU 6: TỪ BỎ CÁC BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT

Không có sự tha thứ, sự trì hoãn do sự kiên nhẫn bởi bất kỳ Bên nào trong việc thực thi các điều khoản của Hợp Đồng này sẽ có tác động tiêu cực hoặc làm hạn chế những quyền lợi của mỗi Bên hoặc không có bất kỳ sự từ bỏ quyền lợi nào của một bên có vai trò như một sự từ bỏ bất kỳ vi phạm nào sau đó và không có quyền lợi, quyền hạn hoặc biện pháp giải quyết nào ở đây được trao hoặc được giành riêng cho bất kỳ Bên nào là không bao gồm bất kỳ quyền hạn hoặc biện pháp giải quyết khác có sẵn cho Bên đó và mỗi quyền lợi, quyền hạn hoặc biện pháp giải quyết như thế sẽ có tính tích lũy.

ĐIỀU 7: ỦY THÁC VÀ THAY ĐỔI VỀ QUYỀN SỞ HỮU/QUYỀN QUẢN LÝ

Bên Cho Thuê sẽ không ủy thác hoặc chuyển giao những nghĩa vụ và/hoặc những quyền lợi của họ theo Hợp Đồng này cho bất kỳ bên thứ ba nào, cho dù đó có phải là một pháp nhân liên kết hay không, cho dù đó là toàn thể hay chỉ là một phần mà không có sự đồng thuận trước bằng văn bản của Bên Thuê.

Bên Cho Thuê sẽ ngay lập tức thông báo cho Bên Thuê về bất kỳ sự thay đổi về quyền sở hữu hoặc quyền quản lý công việc kinh doanh của Bên Cho Thuê.

ĐIỀU 8: CÁC TỰA ĐỀ

Các tựa đề cho các điều khoản của Hợp Đồng này chỉ là nhằm mục đích tạo thuận lợi cho việc tham khảo và sẽ không ảnh hưởng đến việc diễn giải ý nghĩa hoặc cấu trúc của Hợp Đồng này.

ĐIỀU 9: LUẬT PHÁP CHẾ TÀI

Hợp Đồng này sẽ được chế tài ở mọi khía cạnh và được diễn giải theo Luật pháp của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

ĐIỀU 10: GIẢI QUYẾT CÁC TRANH CHẤP

Bất kỳ tranh chấp nào mà phát sinh giữa các Bên sẽ được xác định bởi một tòa án có đầy đủ quyền tài phán của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, và có thể dựa trên sự nhất trí giữa các Bên khi xảy ra tranh chấp.

BẰNG VIỆC KÝ TÊN DƯỚI ĐÂY các Bên theo đó đã chấp thuận để Hợp Đồng này được thực thi bởi những đại diện có đầy đủ tư cách của họ vào ngày tháng năm đã được quy định cụ thể ở trên.

BÊN CHO THUÊBÊN THUÊ


Nguyễn Thị Lisa
Giám Đốc Công ty TNHH ACB777


Nguyễn Văn Peter
Giám Đốc Công ty TNHH XYZ999