Bản đồ Google
DNTN DỊCH THUẬT CHÍNH XÁC HÀNG ĐẦU
TOP ACCURA TRANSLATION PTE.
Địa chỉ: Số 50, Đường số 17, KDC Hiệp Thành 3, P. Hiệp Thành,
Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương - Điện thoại: 0964257071

Email: info@topaccura.com.vn - Website: www.topaccura.com.vn
Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 3702186110
DỊCH VỤ DỊCH THUẬT - DỊCH VỤ QUẢNG CÁO
DỊCH VỤ THIẾT KẾ WEBSITE (SONG NGỮ ANH - VIỆT)

4 bước để có một bản dịch Tiếng Anh
1. Tham khảo Mẫu Hợp Đồng Thuê Xe trên website này và soạn ra tài liệu của
chính bạn
. 2. Gửi tài liệu của bạn cho chúng tôi theo địa chỉ info@topaccura.com.vn.
3. Nhận báo giá và thanh toán theo báo giá. 4. Nhận bản dịch được gửi qua email.
CHÚ Ý: Mẫu Hợp Đồng Thuê Xe dưới đây chỉ có tính chất tham khảo.
Chọn loại mẫu: Chọn số:

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
----o0o----

HỢP ĐỒNG CHO THUÊ XE

Hợp Đồng Cho Thuê Xe này, sau đây được gọi tắt là Hợp Đồng, được lập và có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2015, giữa các bên sau đây:

BÊN CHO THUÊ XE:

Họ và tên: Nguyễn Thị Lisa

Số CMND/Hộ chiếu: 0100XYZ, cấp ngày 08 tháng 04 năm 1870, tại thành phố Bình Đông, Tỉnh Bình Tây.

Địa chỉ thường trú tại: Số 20, Đường số 14, Phường Gió Mùa, Tp Bình Đông, Tỉnh Bình Tây.

Điện thoại: (+84) 963ABCDE - Email: lisa@dahuou.lomcom

Mã số thuế cá nhân: 3500XYZK

Số tài khoản ngân hàng: 01234KMNOP, tại ngân hàng Thái Dương – Chi nhánh Bình Tây.

Sau đây, Bên Cho Thuê Xe được gọi tắt là “Chủ Xe”.

BÊN THUÊ XE:

Họ và tên: Nguyễn Văn Peter

Số CMND/Hộ chiếu: 01234EFGH, cấp ngày 02 tháng 11 năm 1915, tại thành phố Tây Nam, Tỉnh Tây Bắc.

Hiện tại có bằng lái xe loại XYZ, số bằng lái: 000CO, được cấp ngày 23/07/1939, tại Công an Tỉnh Tây Bắc.

Địa chỉ thường trú tại: Số 127, Đường số 35, Phường Nhiệt Đới, Tp Tây Nam, Tỉnh Tây Bắc.

Điện thoại: (+84) 915PQRST - Email: peter@dahuou.lomcom

Mã số thuế cá nhân: 3500LMNOP

Số tài khoản ngân hàng: 43210GHIJK, tại ngân hàng Thổ Địa – Chi nhánh Tây Bắc.

Sau đây, Bên Thuê Xe được gọi tắt là “Bên Thuê”.

Bên Thuê và/hoặc Chủ Xe, trong Hợp Đồng này, còn có thể được gọi chung là “Bên” hoặc “các Bên”.

Hợp Đồng này tuân thủ những điều khoản và điều kiện dưới đây:

Điều 1: Loại xe cho thuê

Chủ Xe đồng ý cho Bên Thuê thuê lại chiếc xe (sau đây gọi tắt là “Xe”) dưới đây:

Nhà sản xuất xe: Toyoshiba - Hiệu: Cám Rì - Màu sơn: màu trắng

Số công tơ mét tại thời điểm bắt đầu thuê xe: 93792 km

Biển kiểm soát xe: 00 Z 123.45

Điều 2: Thời hạn thuê xe

Chủ Xe đồng ý cho Bên Thuê thuê Xe nói trên trong thời hạn sau đây:

Ngày Bắt Đầu: 1/2/2022 - Ngày Kết Thúc: 5:00 chiều ngày 15/2/2023

Chủ Xe và Bên Thuê đồng ý rằng Hợp Đồng này chấm dứt vào thời điểm Ngày Kết Thúc được quy định ở Điều 2 trên đây.

Bất chấp bất kỳ những điều khoản và điều kiện khác có tính chất mâu thuẫn ở trong Hợp Đồng này, hoặc Phụ Lục của Hợp Đồng này, Chủ Xe hoặc Bên Thuê có thể chấm dứt Hợp Đồng này trước thời hạn Ngày Kết Thúc nói ở trên với ít nhất hai (2) ngày báo trước. Nếu Hợp Đồng này chấm dứt trước Ngày Kết Thúc, Chủ Xe và Bên Thuê sẽ làm việc với nhau để xác định xem có hay không một khoản bồi hoàn Phí Thuê Xe là cần thiết.

Điều 3: Hạn chế về số công tơ mét

Bên Thuê sẽ phải tuân thủ sự hạn chế về số công tơ mét của Xe nói trên như sau:

Bên Thuê sẽ chỉ được chạy thêm 3000 km trong thời gian thuê xe được đề cập ở Điều 2 nói trên.

Điều 4: Phí Thuê Xe

Theo Hợp Đồng này, Bên Thuê đồng ý trả cho Chủ Xe cho việc sử dụng Xe như sau:

Đơn giá Phí Thuê Xe: 1.000.000 đồng/ngày (bằng chữ: một triệu đồng một ngày)

Chi phí nhiên liệu: Bên Thuê chịu hoàn toàn chi phí nhiên liệu.

Phí công tơ mét vượt quá định mức: Với mỗi km chạy quá định mức về số công tơ mét quy định trong Điều 3 nói trên, Bên Thuê sẽ phải trả thêm cho Chủ Xe một khoản phí tương đương 7.000 đồng/km.

Đặt cọc trước: 30.000.000 đồng (bằng chữ: ba mươi triệu đồng). Chủ Xe sẽ giữ lại số tiền đặt cọc này trong trường hợp có sự mất mát hoặc thiệt hại đối với Xe nói trên xảy ra trong thời hạn của Hợp Đồng này, để trang trải toàn bộ hoặc một phần cho các chi phí sửa chữa hoặc thay thế cần thiết. Trong trường hợp không có mất mát hoặc thiệt hại, khoản tiền đặt cọc này sẽ được khấu trừ vào Phí Thuê Xe và bất kỳ khoản tiền dư thừa nào sau khi khấu trừ Phí Thuê Xe (nếu có) sẽ được trả lại cho Bên Thuê.

Điều 5: Hư hỏng hiện có đối với Xe

Chủ Xe và Bên Thuê đã kiểm tra xe và đều thừa nhận rằng, tại thời điểm bắt đầu thuê Xe, Xe đã tồn tại những hư hỏng như sau:__________________________________________________________________________________________

Bên Thuê đồng ý với Chủ Xe rằng những hư hỏng nói trên không làm ảnh hưởng đến độ an toàn hoạt động của Xe.

Điều 6: Bảo hiểm

Bên Thuê đảm bảo với Chủ Xe rằng Bên Thuê sẽ mua bảo hiểm mà sẽ bảo hiểm cho thương tích cá nhân của Bên Thuê và những người khác, cũng như sẽ bảo hiểm cho thiệt hại đối với Xe và tài sản của những người khác.

Điều 7: Bồi thường

Bất chấp loại bảo hiểm mà Bên Thuê sẽ mua là gì, Bên Thuê sẽ phải bồi thường đầy đủ cho Chủ Xe bất kỳ những mất mát, hỏng hóc, thiệt hại và những tranh chấp pháp lý, bao gồm chi phí hợp lý để thuê luật sư mà Chủ Xe gánh chịu do việc sử dụng Xe của Bên Thuê trong thời hạn của Hợp Đồng này, bao gồm, mà không riêng gì, những thiệt hại cho Xe, thiệt hại cho những tài sản của những người khác, thương tích cho Bên Thuê, và thương tích cho những người khác. Điều khoản này vẫn tiếp tục có giá trị hiệu lực sau khi Hợp Đồng này chấm dứt.

Điều 8: Cam kết của Chủ Xe

Chủ Xe cảm kết rằng, với sự hiểu biết và sự tin tưởng của Chủ Xe, Xe đang trong điều kiện hoạt động tốt và an toàn không có bất kỳ khiếm khuyết hoặc lỗi gì mà sẽ ảnh hưởng đến độ an toàn vận hành của Xe trong điều kiện hoạt động bình thường.

Điều 9: Cam kết của Bên Thuê

Bên Thuê cam kết rằng Bên Thuê có đầy đủ tư cách về mặt pháp lý cũng như về sức khỏe để lái Xe.

Bên Thuê cũng cam kết rằng Bên Thuê sẽ KHÔNG:

  • Đưa xe ra khỏi Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
  • Sử dụng xe để chở theo bất kỳ hành khách nào khác với Bên Thuê.
  • Cho phép người khác hoặc những người khác sử dụng xe.
  • Sử dụng xe vi phạm bất kỳ quy định nào của pháp luật Việt Nam hoặc cho bất kỳ mục đích phạm pháp nào và nếu Bên Thuê vi phạm điều khoản này, Bên Thuê sẽ phải chịu trách nhiệm cho mọi hình thức phạt, khoản tiền phạt, lệ phí có liên quan.
  • Sử dụng Xe để đẩy hoặc kéo một xe hoặc vật thể nào khác.
  • Sử dụng Xe trong bất kỳ cuộc đua xe hoặc cuộc thi hợp pháp hoặc bất hợp pháp nào.
  • Sử dụng Xe theo cách thức bất cẩn, cẩu thả.

Điều 10: Luật pháp chế tài và giải quyết tranh chấp

Hợp Đồng này được chế tài bởi luật pháp của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Trong trường hợp Chủ Xe và Bên Thuê không thể giải quyết một cách thân thiện một tranh chấp hoặc khiếu nại về thiệt hại phát sinh từ việc thực thi Hợp Đồng này, Bên Thuê và Chủ Xe đồng ý giải quyết bất kỳ tranh chấp hoặc khiếu nại về thiệt hại nào như thế bởi tòa án các cấp. Vụ kiện tranh chấp như thế sẽ được thực hiện bởi tòa án cấp quận, huyện, thành phố tại nơi thường trú của nguyên đơn và tuân theo các quy định hiện hành của luật pháp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Chủ Xe và Bên Thuê đồng ý rằng những tranh chấp hoặc khiếu nại về thiệt hại như thế chỉ có thời hạn một (1) năm để đưa vụ tranh chấp hoặc khiếu nại như thế ra tòa.

Điều 11: Điều khoản chung

Hợp Đồng này và các Phụ Lục (nếu có) cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa Chủ Xe và Bên Thuê liên quan đến Xe nói trên và thay thế tất cả những thỏa thuận, những đề xuất, và những hiểu biết mà đã được trình bày miệng hoặc bằng văn bản trước đó.

Mọi chỉnh sửa đối với Hợp Đồng này sẽ không có giá trị trừ khi những chỉnh sửa như thế được lập thành văn bản và được ký bởi Chủ Xe hoặc Bên Thuê.

Nếu bất kỳ điều khoản nào của Hợp Đồng này bị xem là không có giá trị hiệu lực hoặc không thể thực thi được, thì những điều khoản còn lại sẽ vẫn tiếp tục có hiệu lực.

Bất kỳ những điều khoản nào mà, do bản chất của những điều khoản đó, vẫn tiếp tục có giá trị hiệu lực sau thời điểm chấm dứt Hợp Đồng, sẽ vẫn có giá trị hiệu lực cho đến khi những điều khoản đó được đáp ứng đầy đủ.

Hợp đồng này được lập thành hai (02) bản gốc. Chủ Xe giữ một bản, Bên Thuê giữ một bản.

CHỦ XEBÊN THUÊ


Nguyễn Thị Lisa


Nguyễn Văn Peter