Bản đồ Google
DNTN DỊCH THUẬT CHÍNH XÁC HÀNG ĐẦU
TOP ACCURA TRANSLATION PTE.
Địa chỉ: Số 50, Đường số 17, KDC Hiệp Thành 3, P. Hiệp Thành,
Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương - Điện thoại: 0964257071

Email: info@topaccura.com.vn - Website: www.topaccura.com.vn
Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 3702186110
DỊCH VỤ DỊCH THUẬT - DỊCH VỤ QUẢNG CÁO
DỊCH VỤ THIẾT KẾ WEBSITE (SONG NGỮ ANH - VIỆT)

4 bước để có một bản dịch Tiếng Anh
1. Tham khảo Mẫu Hợp Đồng Thuê Nhà trên website này và soạn ra tài liệu của
chính bạn
. 2. Gửi tài liệu của bạn cho chúng tôi theo địa chỉ info@topaccura.com.vn.
3. Nhận báo giá và thanh toán theo báo giá. 4. Nhận bản dịch được gửi qua email.
CHÚ Ý: Mẫu Hợp Đồng Thuê Nhà dưới đây chỉ có tính chất tham khảo.
Chọn loại mẫu: Chọn số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC
----o0o----

HỢP ĐỒNG CHO THUÊ VĂN PHÒNG

ĐIỀU 1: CÁC BÊN THAM GIA

Hợp Đồng Cho Thuê Văn Phòng này, sau đây được gọi tắt là Hợp Đồng, được lập vào ngày 01 tháng 09 năm 2020 tại thành phố Đông Bắc, tỉnh Đông Nam, giữa:

Công ty TNHH ABC777

Địa chỉ: Số 548, Đường 45, Phường Cá Kho Tộ, Thành phố Đông Bắc, Tỉnh Đông Nam.

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 370A8B9C12

Điện thoại: (+84) 963ABCDE4 - Email: giamdoc@abc777.congty

Số tài khoản ngân hàng: 01234KMNOP, tại ngân hàng Thái Dương – Chi nhánh Đông Bắc.

Sau đây được gọi tắt là “Bên Cho Thuê”.

Công ty TNHH XYZ999

Địa chỉ: Số 335, Đường 70, Phường Ba Sa, Thành phố Tây Bắc, Tỉnh Tây Nam.

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 370X2Y9Z35

Điện thoại: (+84) 963PQRST4 - Email: giamdoc@xyz999.congty

Số tài khoản ngân hàng: 43210KMNOP, tại ngân hàng Thái Dương – Chi nhánh Tây Bắc.

Sau đây được gọi tắt là “Bên Thuê”.

Bên Cho Thuê và/hoặc Bên Thuê, trong Hợp Đồng này, còn có thể được gọi chung là “Bên” hoặc “các Bên”.

ĐIỀU 2: VĂN PHÒNG CHO THUÊ

Bên Cho Thuê sẽ cho Bên Thuê, và ngược lại, Bên Thuê sẽ thuê từ Bên Cho Thuê Văn Phòng có địa chỉ sau đây:

Toàn bộ diện tích Lầu 5, Tòa nhà Con Rùa, Số 75, Đường số 76, Phường Mưa Lớn, Thành phố Đông Bắc, Tỉnh Đông Nam.

Những tiện ích được chia sẻ: Bên Thuê và những nhân viên và những khách hàng của Bên Thuê có thể sử dụng chung với những bên thuê, những nhân viên, những khách hàng của bên thuê khác những tiện ích bổ sung sau đây:

 • Bãi đỗ xe: rộng 1 hecta
 • Nhà vệ sinh chung của tòa nhà
 • Nhà kho lưu trữ chung của tòa nhà
 • Những lối đi bộ, cầu thang bộ, và thang máy:
 • Khu vực phòng hội nghị

ĐIỀU 3: THỜI HẠN HỢP ĐỒNG

Hợp Đồng này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/09/2020 và kết thúc vào ngày 01/09/2021.

ĐIỀU 4: TIỀN THUÊ VĂN PHÒNG

Bên Thuê sẽ trả tiền thuê Văn Phòng trước vào ngày 1 tháng 1 của mỗi tháng dương lịch. Tiền thuê Văn Phòng lần đầu Bên Thuê phải trả là vào ngày 18/09/2020, với số tiền thuê Văn Phòng là 20.000.000 đồng (bằng chữ: hai mươi triệu đồng). Bên Thuê sẽ trả tiền thuê Văn Phòng là 20.000.000 đồng (bằng chữ: hai mươi triệu đồng) mỗi tháng sau đó.

ĐIỀU 5: GIA HẠN HỢP ĐỒNG

Bên Cho Thuê trao cho Bên Thuê quyền lựa chọn gia hạn hợp đồng này thêm một quãng thời gian một năm. Để thực thi quyền lựa chọn này, Bên Thuê phải đưa cho Bên Cho Thuê thông báo bằng văn bản muộn nhất trước ngày 01/07/2021. Bên Thuê chỉ có thể thực thi quyền lựa chọn này nếu Bên Thuê đã đáp ứng đầy đủ các điều khoản và điều kiện của Hợp Đồng này. Bên Thuê sẽ thuê Văn Phòng theo cùng điều kiện như trong Hợp Đồng này ngoại trừ những điều sau đây: ___________________________________.

ĐIỀU 6: ĐẶT CỌC ĐẢM BẢO

Bên Thuê đã đặt cọc đảm bảo số tiền 50.000.000 đồng (bằng chữ: năm mươi triệu đồng) với Bên Cho Thuê để đảm bảo cho sự thực thi Hợp Đồng này của Bên Thuê. Bên Cho Thuê sẽ hoàn lại toàn bộ số tiền đặt cọc đảm bảo này cho Bên Thuê trong vòng 7 ngày sau khi kết thúc Hợp Đồng này nếu Bên Thuê hoàn lại Văn Phòng cho Bên Cho Thuê trong điều kiện tốt, ngoại trừ những hao mòn hợp lý, và Bên Thuê đã trả cho Bên Cho Thuê toàn bộ tiền thuê Văn Phòng phải trả theo Hợp Đồng này. Nếu không, Bên Cho Thuê có thể khấu trừ bất kỳ khoản tiền cần thiết nào để đưa Văn Phòng trở lại điều kiện tốt như tại thời điểm ký Hợp Đồng, và để trả cho bất kỳ khoản tiền nào Bên Thuê còn nợ Bên Cho Thuê theo Hợp Đồng này.

ĐIỀU 7: ĐỒNG KIỂM TRA

Bên Thuê đã cùng với Bên Cho Thuê cùng kiểm tra Văn Phòng trước khi ký kết Hợp Đồng này và Bên Thuê chấp nhận Văn Phòng trong tình trạng tại thời điểm kiểm tra. Bên Cho Thuê không cần sửa chữa hoặc cải tiến gì trước khi thời hạn của Hợp Đồng này bắt đầu.

ĐIỀU 8: NHỮNG CẢI TIẾN CỦA BÊN THUÊ

Bên Thuê có thể thực hiện những chỉnh sửa hoặc cải tiến đối với Văn Phòng sau khi có được sự chấp thuận bằng văn bản của Bên Cho Thuê. Vào bất kỳ thời điểm nào trước khi Hợp Đồng này kết thúc, Bên Thuê có thể dỡ bỏ bất kỳ những chỉnh sửa và cải tiến nào của Bên Thuê, với điều kiện Bên Thuê sẽ phải sửa chữa bất kỳ thiệt hại nào gây ra bởi việc gắn những đồ vật lên hoặc tháo dỡ chúng ra khỏi Văn Phòng.

ĐIỀU 9: SỬ DỤNG VĂN PHÒNG CỦA BÊN THUÊ

Bên Thuê sẽ sử dụng Văn Phòng cho những hoạt động kinh doanh sau đây:_______________________________.

Bên Thuê cũng có thể sử dụng Văn Phòng cho những mục đích có liên quan một cách hợp lý đến mục đích sử dụng chính được đề cập ở trên.

ĐIỀU 10: CAM KẾT CỦA BÊN CHO THUÊ

Bên Cho Thuê cam kết rằng:

Tòa nhà đã được phân vùng một cách hợp lý và Văn Phòng đã được phân vùng cho mục đích sử dụng của Bên Thuê mà đã được đề cập trong Điều 9 ở trên và sự phân vùng đó là tương thích với tất cả mọi quy định của pháp luật hiện hành.

Văn Phòng chưa từng được sử dụng để lưu trữ và thải loại bất kỳ chất độc hại hoặc nguy hiểm nào và Bên Cho Thuê chưa từng nhận được thông báo nào từ bất kỳ cơ quan hữu quan nào liên quan đến việc tẩy rửa chất độc hại và nguy hiểm khỏi Văn Phòng.

ĐIỀU 11: ĐIỆN NƯỚC VÀ CÁC DỊCH VỤ KHÁC

Bên Thuê sẽ phải tra cho những dịch vụ điện, nước và các dịch vụ khác như sau đây:

 • Nước
 • Điện
 • Khí ga
 • Hệ thống sưởi
 • Hệ thống điều hòa

Những dịch vụ khác không được bao gồm trong Điều 11 này sẽ thuộc trách nhiệm của Bên Cho Thuê.

ĐIỀU 12: BẢO TRÌ VÀ SỬA CHỮA

Bên Cho Thuê sẽ bảo trì và thực hiện những sửa chữa cần thiết cho:

Mái nhà, các bộ phận cấu trúc, tường ngoại thất, và tường chung nội thất của Văn Phòng.

Hệ thống ống nước, hệ thống điện, hệ thống sưởi, điều hòa và thông gió.

Bên Cho Thuê sẽ thường xuyên làm sạch và bảo trì bãi đỗ xe, các sân bãi, những khu vực sử dụng chung, ngoại thất của tòa nhà và dọn dẹp tất cả các loại rác để các Văn Phòng được duy trì trong một tình trạng sạch sẽ, gọn gàng.

Bên Thuê sẽ làm vệ sinh và bảo trì phần của tòa nhà của Bên Thuê để nó được duy trì trong tình trạng sạch sẽ, gọn gàng.

ĐIỀU 13: BẢO HIỂM

Bên Cho Thuê sẽ phải mua bảo hiểm hỏa hoạn cho toàn bộ tòa nhà.

Bên Thuê sẽ phải mua bảo hiểm trách nhiệm pháp lý công; loại bảo hiểm này sẽ bao gồm cả Bên Cho Thuê như một bên được bảo hiểm. Bảo hiểm trách nhiệm pháp lý công đối với thương tích cá nhân sẽ được bồi hoàn ít nhất với những số tiền là 40.000.000 đồng (bằng chữ: bốn mươi triệu đồng) cho mỗi trường hợp xảy ra.

Bên Cho Thuê và Bên Thuê giải phóng cho nhau khỏi bất kỳ trách nhiệm nào về bất kỳ sự thất thoát về tài sản, thiệt hại về tài sản, hoặc thương tích cá nhân trong phạm vi được bảo hiểm bởi bảo hiểm đã được mua bởi bên mà đang gánh chịu sự thất thoát, thiệt hại, hoặc thương tích đó.

Bên Thuê sẽ trao cho Bên Cho Thuê một bản sao tất cả các hợp đồng bảo hiểm mà hợp đồng này yêu cầu Bên Thuê phải có.

ĐIỀU 14: THUẾ

Bên Cho Thuê sẽ phải trả tất cả các loại thuế bất động sản có liên quan đến tòa nhà bao gồm cả Văn Phòng.

Bên Thuê sẽ phải trả tất cả các loại thuế tài sản cá nhân đánh vào tài sản cá nhân của Bên Thuê.

ĐIỀU 15: CHO THUÊ LẠI VÀ ỦY THÁC

Bên Thuê sẽ không được phép ủy thác hợp đồng này, và cũng không cho thuê lại toàn bộ hoặc bất kỳ phần nào của Văn Phòng mà không có sự đồng ý bằng văn bản trước của Bên Cho Thuê. Bên Cho Thuê sẽ không được quyền rút lại sự chấp thuận như thế mà không có lý do chính đáng.

ĐIỀU 16: THIỆT HẠI CHO VĂN PHÒNG

Nếu Văn Phòng bị thiệt hại bởi hỏa hoạn hoặc những nguyên nhân khác mà không phải lỗi của Bên Thuê, Bên Thuê sẽ không phải chịu tiền thuê nhà cho bất kỳ quãng thời gian nào mà trong quãng thời gian đó Bên Thuê không thể sử dụng Văn Phòng đó.

Nếu Bên Thuê không thể sử dụng Văn Phòng trong quãng thời gian hơn 90 ngày bởi vì thiệt hại như thế, Bên thuê có thể chấm dứt Hợp Đồng này bằng cách cung cấp một thông báo chấm dứt hợp đồng bằng văn bản cho Bên Cho Thuê.

ĐIỀU 17: THÔNG BÁO VỀ LỖI

Trước khi bắt đầu một vụ kiện pháp lý để thu hồi quyền sử dụng Văn Phòng dựa trên lỗi của Bên Thuê, Bên Cho Thuê sẽ thông báo cho Bên Thuê bằng văn bản về lỗi của Bên Thuê. Bên Cho Thuê sẽ chỉ sử dụng hành động pháp lý nếu Bên Thuê không khắc phục lỗi trong vòng mười ngày sau khi thông báo bằng văn bản được đưa ra và được gửi đến Bên Thuê.

ĐIỀU 18: QUYỀN RIÊNG TƯ

Với điều kiện Bên Thuê không phạm lỗi theo các điều khoản và điều kiện của hợp đồng này, Bên Thuê sẽ có quyền chiếm giữ Văn Phòng mà không có sự can thiệp của Bên Cho Thuê.

ĐIỀU 19: THU HỒI BỞI NHÀ NƯỚC

Hợp Đồng này sẽ trở nên vô hiệu lực nếu toàn bộ hoặc bất kỳ phần nào của Văn Phòng đã được cho thuê hoặc toàn bộ tòa nhà mà trong đó Văn Phòng đã được cho thuê tọa lạc bị thu hồi bởi nhà nước. Bên Thuê có quyền nhận và giữ lại bất kỳ số tiền nào mà cơ quan nhà nước, nơi thu hồi Văn Phòng đó theo hình thức thu hồi nhà nước, trả cho giá trị của Hợp Đồng của Bên Thuê, cho những mất mát trong kinh doanh, và cho những chi phí di dời và ổn định lại địa điểm kinh doanh.

ĐIỀU 20: TIẾP TỤC Ở LẠI

Nếu Bên Thuê tiếp tục duy trì quyền sử dụng Văn Phòng sau khi Hợp Đồng này chấm dứt, hình thức thuê mướn tiếp theo sẽ có dạng thức là từng tháng.

ĐIỀU 21: TRANH CHẤP

Nếu một tranh chấp phát sinh, các Bên sẽ cố gắng, bằng thiện chí của mỗi bên, giải quyết tranh chấp đó thông qua hòa giải mà được thực hiện bởi một nhà trung gian hòa giải được cả hai Bên thống nhất lựa chọn. Các Bên sẽ chia sẽ chia đều chi phí thuê nhà trung gian hòa giải và sẽ nổ lực đạt được một sự thỏa hiệp đáp ứng nguyện vọng của cả hai bên cho tranh chấp đó. Nếu tranh chấp đó không được giải quyết trong vòng 30 ngày sau khi tranh chấp đó đã được tham khảo ý kiến nhà trung gian hòa giải, mỗi bên có thể đưa tranh chấp đó ra tòa án theo quy định của luật pháp Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

ĐIỀU 22: TÍNH TOÀN VẸN CỦA HỢP ĐỒNG

Đây là Hợp Đồng có tính toàn vẹn giữa các bên. Hợp Đồng này thay thế và loại bỏ bất kỳ và tất cả những thỏa thuận miệng, cũng như những thỏa thuận bằng văn bản trước đó giữa các bên.

ĐIỀU 23: BÊN KẾ THỪA VÀ BÊN ĐƯỢC ỦY THÁC

Hợp Đồng này ràng buộc nghĩa vụ và quyền lợi của những bên thừa kế, những bên kế nhiệm, và những bên được ủy thác của các Bên.

ĐIỀU 24: THÔNG BÁO

Tất cả các thông báo đều phải dưới dạng văn bản. Một thông báo có thể được bàn giao cho một Bên tại địa chỉ phía dưới chữ ký của Bên đó hoặc đến một địa chỉ mới mà một Bên chỉ định bằng văn bản. Một thông báo có thể được bàn giao:

 • Bằng phương thức cá nhân
 • Bằng thư có xác nhận, hoặc
 • Dịch vụ bưu chính qua đêm.

ĐIỀU 25: LUẬT PHÁP CHẾ TÀI

Hợp Đồng này sẽ được chế tài bởi, và được diễn giải theo Luật Pháp của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

ĐIỀU 26: CHỈNH SỬA

Hợp Đồng này chỉ có thể được chỉnh sửa bởi sự thỏa thuận bằng văn bản được ký bởi tất cả các Bên.

ĐIỀU 27: TỪ BỎ QUYỀN LỢI

Nếu một Bên từ bỏ quyền lợi có được từ bất kỳ điều khoản và điều kiện nào của Hợp Đồng này vào bất kỳ thời điểm nào, sự từ bỏ quyền lợi đó chỉ có hiệu lực cho trường hợp cụ thể đó và cho mục đích cụ thể đó mà vì đó sự từ bỏ quyền lợi đã được đưa ra. Nếu một trong hai bên sai phạm trong việc thực thi hoặc trì hoãn việc thực thi bất kỳ trong số những quyền lợi hoặc giải pháp khắc phục theo Hợp Đồng này, bên đó vẫn tiếp tục có quyền để thực thi điều khoản hoặc điều kiện đó vào một thời điểm về sau.

ĐIỀU 28: TÍNH KHẢ CHIA TÁCH

Nếu bất kỳ tòa án nào xác định rằng bất kỳ điều khoản nào của Hợp Đồng này là vô hiệu lực hoặc không thể thực thi, tính chất vô hiệu lực hoặc tính chất không thể thực thi đó sẽ chỉ ảnh hưởng đến điều khoản đó và sẽ không khiến cho bất kỳ điều khoản nào khác của Hợp Đồng này vô hiệu lực hay không thể thực thi và sẽ được chỉnh sửa, thay đổi, hoặc bị hạn chế chỉ trong phạm vi cần thiết để làm cho điều khoản đó có giá trị và có hiệu lực.

BÊN CHO THUÊBÊN THUÊ


Họ Tên: __________________
Chức danh: Tổng Giám Đốc
Công ty TNHH ABC777
Địa chỉ: Số 548, Đường 45, Phường Cá Kho Tộ, Thành phố Đông Bắc, Tỉnh Đông Nam.


Họ tên: __________________
Chức danh: Tổng Giám Đốc
Công ty TNHH XYZ999
Địa chỉ: Số 335, Đường 70, Phường Ba Sa, Thành phố Tây Bắc, Tỉnh Tây Nam.