Bản đồ Google
DNTN DỊCH THUẬT CHÍNH XÁC HÀNG ĐẦU
TOP ACCURA TRANSLATION PTE.
Địa chỉ: Số 50, Đường số 17, KDC Hiệp Thành 3, P. Hiệp Thành,
Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương - Điện thoại: 0964257071

Email: info@topaccura.com.vn - Website: www.topaccura.com.vn
Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 3702186110
DỊCH VỤ DỊCH THUẬT - DỊCH VỤ QUẢNG CÁO
DỊCH VỤ THIẾT KẾ WEBSITE (SONG NGỮ ANH - VIỆT)

4 bước để có một bản dịch Tiếng Anh
1. Tham khảo Mẫu Hợp Đồng Thuê Nhà trên website này và soạn ra tài liệu của
chính bạn
. 2. Gửi tài liệu của bạn cho chúng tôi theo địa chỉ info@topaccura.com.vn.
3. Nhận báo giá và thanh toán theo báo giá. 4. Nhận bản dịch được gửi qua email.
CHÚ Ý: Mẫu Hợp Đồng Thuê Nhà dưới đây chỉ có tính chất tham khảo.
Chọn loại mẫu: Chọn số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC
----o0o----

HỢP ĐỒNG CHO THUÊ NHÀ

Hợp Đồng Thuê Nhà này, sau đây gọi tắt là Hợp Đồng, được lập và có hiệu lực từ ngày 27 tháng 8 năm 2018 giữa các cá nhân sau đây:

BÊN CHO THUÊ NHÀ:

Họ và tên: Nguyễn Thị Lisa

Số CMND/Hộ chiếu: 0100XYZ, cấp ngày 08 tháng 04 năm 1870, tại thành phố Bình Đông, Tỉnh Bình Tây.

Địa chỉ thường trú tại: Số 20, Đường số 14, Phường Gió Mùa, Tp Bình Đông, Tỉnh Bình Tây.

Điện thoại: (+84) 963ABCDE - Email: lisa@dahuou.congty

Mã số thuế cá nhân: 3500XYZK

Số tài khoản ngân hàng: 01234KMNOP, tại ngân hàng Thái Dương – Chi nhánh Bình Tây

Sau đây, Bên Cho Thuê Nhà được gọi tắt là “Chủ Nhà”.

BÊN THUÊ NHÀ:

Họ và tên: Nguyễn Văn Peter

Số CMND/Hộ chiếu: 01234EFGH, cấp ngày 02 tháng 11 năm 1915, tại thành phố Tây Nam, Tỉnh Tây Bắc.

Địa chỉ thường trú tại: Số 127, Đường số 35, Phường Nhiệt Đới, Tp Tây Nam, Tỉnh Tây Bắc.

Điện thoại: (+84) 915PQRST - Email: peter@dahuou.congty

Mã số thuế cá nhân: 3500LMNOP

Số tài khoản ngân hàng: 43210GHIJK, tại ngân hàng Thổ Địa – Chi nhánh Tây Bắc.

Chủ Nhà và/hoặc Bên Thuê Nhà, trong Hợp Đồng này, còn có thể được gọi chung là “Bên” hoặc “các Bên”.

Hợp Đồng này tuân thủ những điều khoản và điều kiện sau đây:

ĐIỀU 1: CĂN NHÀ

Theo Hợp Đồng này, Chủ Nhà cho Bên Thuê Nhà thuê căn nhà, và Bên Thuê Nhà chấp thuận thuê căn nhà tại địa chỉ sau đây:

Địa chỉ: Số 119, Đường số 120, Phường Gió Mùa, Tp Bình Đông, Tỉnh Bình Tây.

Căn nhà có địa chỉ nói trên sau đây được gọi tắt là “Căn Nhà”.

ĐIỀU 2: THỜI HẠN

Thời hạn của Hợp Đồng này sẽ bắt đầu từ ngày 27/09/2018, và kết thúc vào ngày 27/09/2019. Trong trường hợp Chủ Nhà không thể có sẵn nhà vào đúng ngày bắt đầu nói trên, thì Chủ Nhà sẽ nổ lực để bàn giao Căn Nhà đó sớm nhất có thể, và nghĩa vụ trả tiền thuê nhà của Bên Thuê Nhà sẽ giảm xuống trong thời gian chờ đợi đó. Bên Thuê Nhà sẽ không được quyền thực hiện bất kỳ giải pháp nào khác để lấy nhà vì sự chậm trễ trong việc bàn giao nhà.

ĐIỀU 3: TIỀN THUÊ NHÀ

Bên Thuê Nhà đồng ý trả, mà không mặc cả gì thêm, cho Chủ Nhà cho việc sử dụng Căn Nhà một khoản tiền thuê nhà tổng cộng hàng tháng là 10.000.000 đồng/tháng (bằng chữ: mười triệu đồng một tháng) vào ngày đầu tiên của tháng dương lịch đó bằng tiền mặt hoặc bằng phương thức chuyển khoản từ tài khoản nói trên của Bên Thuê Nhà sang tài khoản nói trên của Chủ Nhà. Chủ Nhà có thể áp đặt một khoản phí chậm thanh toán là 5.000 đồng/ngày (bằng chữ: năm ngàn đồng một ngày) cho bất kỳ khoản tiền thuê nhà nào mà không được trả đúng hạn. Tiền thuê nhà hàng tháng sẽ được tính theo tỷ lệ nếu thời hạn thuê nhà không bắt đầu từ ngày đầu tiên của tháng dương lịch hoặc đối với bất kỳ quãng thời gian thuê nhà nào mà không trọn tháng dương lịch.

Chi phí cho dịch vụ điện, nước, dịch vụ bảo vệ, và tất cả các loại dịch vụ khác liên quan đến Căn Nhà mà phát sinh trong thời gian sử dụng Căn Nhà bởi Bên Thuê Nhà sẽ do Bên Thuê Nhà chịu.

ĐIỀU 4: ĐẶT CỌC ĐẢM BẢO

Khi thực thi Hợp Đồng này, Bên Thuê Nhà đặt cọc trước với Chủ Nhà một số tiền là 20.000.000 đồng (bằng chữ: hai mươi triệu đồng), dưới dạng đặt cọc đảm bảo cho việc thực thi các điều khoản và điều kiện của Hợp Đồng này bởi Bên Thuê Nhà, mà không có lãi suất. Trong trường hợp có thiệt hại cho Căn Nhà mà có nguyên nhân bởi Bên Thuê Nhà hoặc bởi gia đình, những người đại diện, những người khách ghé thăm của Bên Thuê Nhà. Chủ Nhà có thể sử dụng số tiền từ khoản tiền đặt cọc đảm bảo này để sửa chữa. Trong trường hợp thiệt hại là lớn hơn số tiền đặt cọc đảm bảo, Bên Thuê Nhà vẫn tiếp tục chịu trách nhiệm cho phần thiệt hại vượt quá số tiền đặt cọc đảm bảo đó.

ĐIỀU 5: QUYỀN RIÊNG TƯ

Chủ Nhà đồng ý rằng nếu Bên Thuê Nhà trả đúng hạn khoản tiền thuê nhà và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ khác trong Hợp Đồng này, Chủ Nhà sẽ không can thiệp vào việc sử dụng và quyền riêng tư của Bên Thuê Nhà của Căn Nhà nói trên.

ĐIỀU 6: SỬ DỤNG CĂN NHÀ

Căn nhà sẽ được sử dụng và chiếm giữ độc quyền bởi Bên Thuê Nhà như một hộ gia đình đơn lẻ riêng tư. Vào bất kỳ thời điểm nào trong thời hạn của Hợp Đồng này, Bên Thuê Nhà không được sử dụng Căn Nhà hoặc bất kỳ phần nào của Căn Nhà hoặc sân bãi cho mục đích thương mại, kinh doanh, buôn bán, hoặc bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích cư ngụ như một hộ gia đình đơn lẻ riêng tư.

Bên Thuê Nhà sẽ phải tuân thủ tất cả các quy định luật pháp về sức khỏe và vệ sinh môi trường của chính quyền các cấp liên quan đến Căn Nhà.

ĐIỀU 7: SỐ LƯỢNG NGƯỜI Ở TRONG CĂN NHÀ

Bên Thuê Nhà đồng ý rằng Căn Nhà sẽ chứa không nhiều hơn năm (5) người, bao gồm không nhiều hơn ba (3) người dưới 18 tuổi, mà không cần có sự chấp thuận bằng văn bản trước đó của Chủ Nhà.

ĐIỀU 8: ĐIỀU KIỆN CỦA CĂN NHÀ

Bên Thuê Nhà đồng ý rằng Bên Thuê Nhà đã khảo sát Căn Nhà, bao gồm nền nhà, sân bãi, tất cả các phần khác của Căn Nhà, và các thiết bị/máy móc, tiện nghi bên trong Căn Nhà, và rằng chúng, tại thời điểm ký Hợp Đồng này, là đang trong điều kiện tốt, an toàn, sạch sẽ, và có thể ở được.

Chủ Nhà và Bên Thuê Nhà đồng ý rằng một bản sao “Biên Bản Đồng Kiểm Tra”, mà được đính kèm cùng với Hợp Đồng này mà phản ánh về điều kiện của Căn Nhà tại thời điểm ký kết Hợp Đồng này, sẽ được cung cấp cho Bên Thuê Nhà và bản gốc sẽ được lưu giữ bởi Chủ Nhà.

ĐIỀU 9: ỦY THÁC VÀ CHO THUÊ LẠI

Bên Thuê Nhà sẽ không được phép ủy thác Hợp Đồng này, hoặc cho thuê lại hoặc trao bất kỳ dạng thức nhượng quyền sử dụng hoặc cấp phép để sử dụng nào đối với Căn Nhà hoặc bất kỳ phần nào của Căn Nhà mà không có sự đồng ý bằng văn bản trước đó của Chủ Nhà.

Đối với bất kỳ dạng thức ủy thác, cho thuê lại, nhượng quyền sử dụng, hoặc cấp phép sử dụng mà không có sự đồng ý bằng văn bản trước đó của Chủ Nhà, sẽ là vô hiệu lực, và tùy theo ý nguyện của Chủ Nhà, Chủ Nhà có quyền chấm dứt Hợp Đồng này.

ĐIỀU 10: THAY ĐỔI HOẶC CẢI TIẾN CĂN NHÀ

Bên Thuê Nhà sẽ không được phép thực hiện sự thay đổi nào đối với Căn Nhà hoặc xây dựng bất kỳ phần nào của Căn Nhà hoặc thực hiện những cải tiến đối với Căn Nhà mà không có sự đồng ý bằng văn bản trước đó của Chủ Nhà.

Đối với bất kỳ những thay đổi, và cải tiến nào mà đã được xây dựng, hoặc đã được đặt vào bên trong hoặc xung quanh Căn Nhà bởi Bên Thuê Nhà, ngoại trừ những thứ có thể dễ dàng tháo rời ra được mà không gây thiệt hại cho Căn Nhà và những tài sản cá nhân có thể di chuyển được, sẽ, trừ khi được quy định khác đi bởi những thỏa thuận bằng văn bản giữa Chủ Nhà và Bên Thuê Nhà, là tài sản của Chủ Nhà và vẫn tiếp tục là tài sản của Chủ Nhà sau khi hết hạn hoặc chấm dứt sớm Hợp Đồng này.

ĐIỀU 11: THIỆT HẠI CHO CĂN NHÀ

Nếu Căn Nhà, hoặc bất kỳ phần nào của Căn Nhà, bị thiệt hại một phần bởi hỏa hoạn hoặc những hệ lũy khác mà không phải do sự sơ suất hoặc do hành động có chủ ý của Bên Thuê Nhà, hoặc sự sơ suất và hành động của chủ ý của gia đình, người đại diện, hoặc khách viếng thăm của Bên Thuê Nhà, sẽ có một khoản giảm trừ tiền thuê nhà tương ứng với thời gian mà trong quãng thời gian đó, Căn Nhà là không thể ở được. Nếu Chủ Nhà quyết định không xây dựng lại hoặc sửa chữa lại, thời hạn của Hợp Đồng này sẽ chấm dứt và tiền thuê nhà sẽ được tính theo tỷ lệ đến thời điểm xảy ra thiệt hại.

ĐIỀU 12: VẬT LIỆU NGUY HIỂM

Bên Thuê Nhà sẽ không được phép lưu giữ hoặc cho phép có mặt bên trong hoặc xung quanh Căn Nhà bất kỳ dạng vật liệu hoặc thứ gì có đặc điểm nguy hiểm, dễ cháy, hoặc dễ nổ mà có thể làm gia tăng sự nguy hiểm về hỏa hoạn bên trong hoặc xung quanh Căn Nhà hoặc có thể được xem là nguy hiểm.

ĐIỀU 13: ĐIỆN NƯỚC

Bên Thuê Nhà sẽ chịu trách nhiệm thu xếp và thanh toán cho tất cả các dịch vụ điện nước cần thiết cho Căn Nhà. Bên Thuê Nhà sẽ không được phép sai phạm đối với bất kỳ nghĩa vụ nào đối với nhà cung cấp dịch vụ điện nước đối với Căn Nhà nói trên.

ĐIỀU 14: BẢO TRÌ VÀ SỬA CHỮA

Bên Thuê Nhà sẽ, bằng chi phí hoàn toàn của Bên Thuê Nhà, duy trì Căn Nhà và những thứ đi kèm trong tình trạng tốt và vệ sinh và sửa chữa chúng trong thời hạn của Hợp Đồng này. Đặc biệt, Bên Thuê Nhà sẽ phải giữ cho những đồ vật trong Căn Nhà trong tình trạng hoạt động tốt và sửa chữa chúng; giữ cho bếp lò được sạch sẽ; và giữ cho các lối đi lại sạch bụi bẩn. Bên Thuê Nhà sẽ, bằng chi phí hoàn toàn của Bên Thuê Nhà, thực hiện tất cả các sửa chữa theo yêu cầu đối với đường ống dẫn nước, bếp lò, thiết bị đốt bếp lò, những thiết bị điện và khí, những thiết bị và hệ thống cơ khí khác, sàn nhà, trần nhà và các bức tường bất cứ khi nào gây thiệt hại cho những đồ vật đó mà do việc sử dụng sai, sự sơ suất của Bên Thuê Nhà hoặc việc sử dụng sai, sự sơ suất của gia đình, đại diện, hoặc khách viếng thăm của Bên Thuê Nhà.

Bên Thuê Nhà đồng ý rằng không có các bảng hiệu sẽ được đặt hoặc các bức vẽ được thực hiện trên hoặc xung quanh Căn Nhà bởi Bên Thuê Nhà mà không có sự đồng ý bằng văn bản trước đó của Chủ Nhà.

Bên Thuê Nhà đồng ý thông báo kịp thời cho Chủ Nhà trong trường hợp có bất kỳ thiệt hại, khiếm khuyết hoặc sự phá hủy đối với Căn Nhà, hoặc sự hỏng hóc của bất kỳ thiết bị hoặc hệ thống cơ khí của Chủ Nhà, và ngoại trừ những sửa chữa hoặc thay thế mà là nghĩa của của Bên Thuê Nhà chiếu theo Điều khoản này, Chủ Nhà sẽ phải sử dụng những nổ lực tối đa để sửa chữa hoặc thay thế những khu vực, những thiết bị hoặc những hệ thống cơ khí bị thiệt hại hoặc có khiếm khuyết như thế.

ĐIỀU 15: ĐỘNG VẬT

Bên Thuê Nhà sẽ không được phép nuôi những động vật nuôi ở bên trong hoặc xung quanh Căn Nhà mà không có sự đồng ý bằng văn bản trước đó của Chủ Nhà.

ĐIỀU 16: QUYỀN KIỂM TRA

Chủ Nhà và những đại diện của Chủ Nhà có quyền vào bất kỳ thời điểm hợp lý nào trong thời hạn của Hợp Đồng này và trong thời hạn được gia hạn của Hợp Đồng này đi vào Căn Nhà nhằm mục đích kiểm tra Căn Nhà và/hoặc thực hiện bất kỳ những sửa chữa cho Căn Nhà hoặc những đồ vật khác như được yêu cầu theo Hợp Đồng này.

ĐIỀU 17: TRƯNG BIỂN BÁO

Trong ba mươi (30) ngày cuối cùng của Hợp Đồng này. Chủ Nhà hoặc đại diện của Chủ Nhà có thể trưng biến báo “Bán Nhà” hoặc “Nhà Cho Thuê” hoặc “Nhà Đang Trống” hoặc biển báo tương tự trên hoặc xung quanh Căn Nhà và đi vào Căn Nhà để trình bày Căn Nhà cho các khách hàng mua nhà hoặc người thuê nhà tiềm năng.

ĐIỀU 18: NGƯỜI THUÊ NHÀ TIẾP TỤC Ở LẠI

Nếu Người Thuê Nhà tiếp tục ở lại trong Căn Nhà với sự chấp thuận của Chủ nhà sau khi hết hạn Hợp Đồng này, một thời hạn thuê mướn mới dạng từng tháng một sẽ được thiết lập mà sẽ tuân thủ tất cả các điều khoản và điều kiện của Hợp Đồng này, nhưng sẽ có thể chấm dứt vào ngày thứ 30 bởi mỗi bên hoặc thông báo trước hạn lâu hơn nếu được yêu cầu bởi luật pháp. Nếu Bên Thuê Nhà tiếp tục ở lại mà không có sự đồng ý bởi Chủ Nhà, Chủ Nhà được quyền tăng gấp đôi tiền thuê nhà, được tính đơn vị mỗi ngày ở lại, kéo dài cho đến khi Bên Thuê Nhà rời khỏi Căn Nhà.

ĐIỀU 19: TRẢ LẠI NHÀ

Tại thời điểm hết hạn Hợp Đồng này, Bên Thuê Nhà sẽ phải từ bỏ và trả lại Căn Nhà trong điều kiện sử dụng tốt như thời điểm ký kết Hợp Đồng này, những hao mòn, bong tróc và những thiệt hại bởi những yếu tố thời tiết là ngoại lệ.

ĐIỀU 20: TỊCH THU TIỀN ĐẶT CỌC ĐẢM BẢO – VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN LỖI

Cả hai Bên đã hiểu và đã đồng ý rằng Bên Thuê Nhà sẽ không tìm cách sử dụng bất kỳ phần nào của khoản tiền đặt cọc đảm bảo thành tiền thuê nhà, hay nói cách khác, sẽ không khấu trừ tiền thuê nhà của bất kỳ tháng nào từ số tiền đặt cọc đảm bảo. Nếu Bên Thuê Nhà vi phạm việc đáp ứng điều khoản này, khoản tiền đặt cọc đảm bảo như thế sẽ bị tịch thu và Chủ Nhà có thể thu hồi tiền thuê nhà phải trả như thể khoản tiền đặt cọc đảm bảo chưa hề được sử dụng hay bị khấu trừ. Để diễn giải rõ hơn điều khoản này, sẽ được xem rằng một Bên Thuê Nhà dự định rời khỏi Căn Nhà trong khi đang nợ tiền thuê nhà là đang tìm cách khấu trừ vào khoản tiền đặt cọc đảm bảo. Hơn nữa, mọi khoản tiền đặt cọc đảm bảo sẽ được giữ lại như một sự đảm bảo rằng Bên Thuê Nhà sẽ thực hiện các nghĩa vụ của Hợp Đồng và sẽ bị tịch thu bởi Chủ Nhà nếu Bên Thuê Nhà vi phạm bất kỳ điều khoản và điều kiện nào của Hợp Đồng này. Trong trường hợp có sai phạm bởi Bên Thuê Nhà về bất kỳ nghĩa vụ nào trong Hợp Đồng này mà không được khắc phục bởi Bên Thuê Nhà trong vòng mười lăm (15) ngày sau khi được thông báo từ Chủ Nhà, thì ngoài việc tịch thu tiền đặt cọc đảm bảo, Chủ Nhà có thể tiếp tục bất kỳ giải pháp khắc phục nào khác có sẵn theo luật pháp hiện hành.

ĐIỀU 21: BỎ HOANG

Nếu vào bất kỳ thời điểm nào trong thời hạn của Hợp Đồng này, Bên Thuê Nhà bỏ hoang Căn Nhà hoặc bất kỳ tài sản cá nhân nào của Bên Thuê Nhà bên trong hoặc xung quanh Căn Nhà, Chủ Nhà sẽ có những quyền sau đây: Chủ Nhà có thể, tùy theo lựa chọn của Chủ Nhà, đi vào Căn Nhà bằng bất kỳ cách thức gì mà không phải chịu trách nhiệm trước Bên Thuê Nhà cho những thiệt hại và có thể cho thuê lại Căn Nhà, đối với toàn bộ hoặc một phần của Căn Nhà khi thời hạn Hợp Đồng chưa hết hạn, và có thể thu tiền thuê nhà mà phải trả theo tư cách của việc cho thuê lại Căn Nhà đó. Cũng tùy theo lựa chọn của Chủ Nhà, Chủ Nhà có thể bắt Bên Thuê Nhà chịu trách nhiệm cho bất kỳ khoản chênh lệch nào giữa tiền thuê nhà mà đáng lẽ đã phải trả theo Hợp Đồng này trong phần còn lại của thời hạn chưa hết hạn, nếu Hợp Đồng này tiếp tục có hiệu lực, và khoản tiền thuê nhà đã khấu trừ cho quãng thời gian như thế được bán bởi Chủ Nhà bằng cách thức cho thuê lại. Chủ Nhà cũng có thể thải loại bất kỳ những tài sản cá nhân bị bỏ hoang nào của Bên Thuê Nhà khi Chủ Nhà thấy thích hợp, mà không chịu trách nhiệm trước Bên Thuê Nhà. Chủ Nhà được quyền giả định rằng Bên Thuê Nhà đã bỏ hoang Căn Nhà nếu Bên Thuê Nhà di dời hầu như tất cả những đồ đạc của Bên Thuê Nhà ra khỏi Căn Nhà, nếu Căn Nhà là không có ai ở trong hai (2) tuần liên tục, hoặc nếu là hợp lý cho Chủ Nhà để giả định trong những bối cảnh nhất định rằng Bên Thuê Nhà đã bỏ hoang Căn Nhà.

ĐIỀU 22: AN NINH

Bên Thuê Nhà thừa nhận rằng Chủ Nhà không lắp đặt hệ thống báo động an ninh, hoặc bất kỳ hình thức an ninh nào cho Căn Nhà hoặc cho Bên Thuê Nhà và rằng bất kỳ hệ thống an ninh hoặc dịch vụ an ninh nào như thế, nếu được cung cấp, sẽ được thể hiện hoặc đảm bảo là hoàn thiện ở mọi khía cạnh hoặc để bảo vệ Bên Thuê Nhà khỏi tất cả các tổn hại. Bên Thuê Nhà do đó giải phóng Chủ Nhà khỏi bất kỳ những mất mát, vụ kiện cáo, khiếu nại, khoản tiền phạt, sự thiệt hại, hoặc thương tích có hệ quả từ việc thiếu an ninh hoặc lỗi an ninh.

ĐIỀU 23: TÍNH CHIA TÁCH CỦA HỢP ĐỒNG

Nếu bất kỳ phần nào hoặc những phần nào của Hợp Đồng này bị xem là không thể thực thi vì bất kỳ lý do gì, phần còn lại của Hợp Đồng này sẽ tiếp tục có đầy đủ hiệu lực.

ĐIỀU 24: BẢO HIỂM

Bên Thuê Nhà thừa nhận rằng Chủ Nhà sẽ không mua bảo hiểm để bảo hiểm cho tài sản của Bên Thuê Nhà, và Chủ Nhà cũng không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự mất mát nào đối với tài sản của Bên Thuê Nhà, cho dù có phải là do trộm cắp, hỏa hoạn, thiên tai, hoặc những lý do khác.

ĐIỀU 25: HIỆU ỨNG RÀNG BUỘC

Những điều khoản và điều kiện có trong Hợp Đồng này sẽ áp dụng cho và ràng buộc cả những người thừa kế, những người đại diện pháp lý, và những người được ủy quyền được phép của các bên.

ĐIỀU 26: LUẬT PHÁP CHẾ TÀI

Hai Bên thống nhất rằng Hợp Đồng này sẽ được chế tài bởi, được diễn giải theo, và được thực thi tuân theo Luật Pháp của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

ĐIỀU 27: TÍNH TOÀN VẸN CỦA HỢP ĐỒNG

Hợp Đồng này sẽ cấu thành một sự thỏa thuận có tính toàn vẹn giữa các bên. Bất kỳ sự hiểu biết hoặc sự trình bày hoặc bất kỳ hình thức giao tiếp nào trước đây, trước ngày ký Hợp Đồng này sẽ bị thay thế bởi Hợp Đồng này. Hợp Đồng này chỉ có thể được chỉnh sửa bằng văn bản được ký kết bởi cả Chủ Nhà và Bên Thuê Nhà.

ĐIỀU 28: THÔNG BÁO

Bất kỳ thông báo nào được yêu cầu hoặc nói cách khác được đưa ra chiếu theo Hợp Đồng này sẽ phải dưới dạng văn bản; được trao tay, được gửi qua bưu điện có yêu cầu xác nhận thư đã được nhận, được dán tem trả tiền trước, hoặc đưa bàn giao bằng dịch vụ chuyển phát nhanh qua đêm, nếu gửi cho Bên Thuê Nhà, đến địa chỉ Căn Nhà, và nếu gửi cho Chủ Nhà, tại địa chỉ thanh toán tiền thuê nhà.

BẰNG VIỆC KÝ KẾT DƯỚI ĐÂY, các bên đã đồng ý thực thi Hợp Đồng này vào ngày tháng năm đã được ghi cụ thể ở trên.

CHỦ NHÀBÊN THUÊ NHÀ


Nguyễn Thị Lisa


Nguyễn Văn Peter

BIÊN BẢN ĐỒNG KIỂM TRA
BIÊN BẢN ĐỒNG KIỂM TRA NÀY CẦN ĐƯỢC HOÀN THÀNH KỊP THỜI NGAY KHI BÀN GIAO CĂN NHÀ
GIỮA
CHỦ NHÀ: Nguyễn Thị Lisa - VÀ - BÊN THUÊ NHÀ: Nguyễn Văn Peter

ĐỊA CHỈ CĂN NHÀ: Số 119, Đường số 120, Phường Gió Mùa, Tp Bình Đông, Tỉnh Bình Tây.

NGÀY BÀN GIAO: 27/09/2018

ĐIỀU KIỆN CĂN NHÀ: GHI RÕ BẰNG CÁCH ĐÁNH DẤU TICK VÀO Ô “CÓ” HOẶC “KHÔNG”. ĐÁNH DẤU TICK VÀO Ô “CÓ” NẾU ĐỒ VẬT, DỤNG CỤ ĐÓ LÀ SẠCH SẼ VÀ KHÔNG BỊ HƯ HỎNG. NẾU ĐÁNH DẤU VÀO Ô “KHÔNG”, HÃY GIẢI THÍCH LÝ DO TRONG PHẦN “GHI CHÚ”, HOẶC GHI VÀO PHẦN “GHI CHÚ” LÀ NA NẾU KHÔNG KHẢ DỤNG.

KhôngGhi Chú
PHÒNG KHÁCH
Tường và ván ốp chân tường
Thảm
Màn cửa, Que đóng mở, Móc kéo
Cửa và Khóa
Tủ Quần áo
PHÒNG ĂN
Tường và ván ốp chân tường
Thảm
Đèn phòng ăn
Cửa sổ và Màn cửa
NHÀ BẾP
Tường và ván ốp chân tường
Đèn nhà bếp
Bếp điện
Khay hứng mỡ
Bếp lò
Khay nướng
Tủ hút, Quạt hút, Đèn tủ hút
Tủ lạnh
Thiết bị rã đông
Khay đá
Máy rửa chén
Tủ đựng chén
Ngăn kéo
Bàn chuẩn bị thực phẩm
Bồn rửa
Cống xả và nắp đậy cống xả
Sàn nhà
LỐI ĐI LẠI
Tường và ván ốp chân tường
Thảm/Sàn nhà
Đèn chiếu sáng
Tủ để khan trải bàn
NHÀ TẮM - 1
Tường, ván ốp chân tường, bòn rửa mặt
Bàn nhà tắm
Tủ/Gương
Bồn cầu
Bể tắm/Vòi sen
Đèn nhà tắm
Sàn nhà
Hộp đựng khăn giấy/Thanh treo khăn tắm
NHÀ TẮM - 2
Tường, ván ốp chân tường, bòn rửa mặt
Bàn nhà tắm
Tủ/Gương
Bồn cầu
Bể tắm/Vòi sen
Đèn nhà tắm
Sàn nhà
Hộp đựng khăn giấy/Thanh treo khăn tắm
PHÒNG NGỦ - 1
Tường và ván ốp chân tường
Cửa sổ và màn cửa sổ
Màn cửa, Que đóng mở, Móc kéo
Đèn phòng ngủ
Thảm
Tủ
Sàn nhà
PHÒNG NGỦ - 2
Tường và ván ốp chân tường
Cửa sổ và màn cửa sổ
Màn cửa, Que đóng mở, Móc kéo
Đèn phòng ngủ
Thảm
Tủ
Sàn nhà
PHÒNG NGỦ - 3
Tường và ván ốp chân tường
Cửa sổ và màn cửa sổ
Màn cửa, Que đóng mở, Móc kéo
Đèn phòng ngủ
Thảm
Tủ
Sàn nhà
TẦNG HẦM/PHÒNG LÒ SƯỞI
Lò sưởi
Máy giặt và máy sấy
Bồn chứa nước
NHỮNG THỨ KHÁC
Ban công/Sân trong nhà
Khu vực lưu trữ
Nhà xe
Hộp thư

KHO CHỨ ĐỒ NỘI NGOẠI THẤT (Nếu đồ nội ngoại thất được cung cấp bởi Chủ Nhà)

Món đồSố hiệuMón đồSố hiệu
PHÒNG KHÁCHPHÒNG NGỦ - 1
Ghế sô phaGiường
Ghế tựaTủ đựng quần áo
ĐènGương
Bàn uống cà phêBàn nhỏ cạnh giường
Bàn bên cạnh ghế sô phaĐèn bàn
PHÒNG ĂNPHÒNG NGỦ - 2
BànGiường
Ghế tựaTủ đựng quần áo
Tủ đựng ly chénGương
Bàn nhỏ cạnh giường
NHÀ BẾPĐèn bàn
Bếp điện
Bếp lòPHỎNG NGỦ - 3
Tủ lạnhGiường
Máy rửa chénTủ đựng quần áo
BànGương
Ghế tựaBàn nhỏ cạnh giường
Đèn bàn
PHÒNG GIẶT ỦI
Máy giặtPHÒNG ĐỌC SÁCH
Máy sấyBàn đọc sách
Ghế tựa
NHỮNG THỨ KHÁCKệ sách
Đèn bàn
CHỦ NHÀBÊN THUÊ NHÀ


Nguyễn Thị Lisa


Nguyễn Văn Peter