Bản đồ Google
DNTN DỊCH THUẬT CHÍNH XÁC HÀNG ĐẦU
TOP ACCURA TRANSLATION PTE.
Địa chỉ: Số 50, Đường số 17, KDC Hiệp Thành 3, P. Hiệp Thành,
Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương - Điện thoại: 0964257071

Email: info@topaccura.com.vn - Website: www.topaccura.com.vn
Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 3702186110
DỊCH VỤ DỊCH THUẬT - DỊCH VỤ QUẢNG CÁO
DỊCH VỤ THIẾT KẾ WEBSITE (SONG NGỮ ANH - VIỆT)

4 bước để có một bản dịch Tiếng Anh
1. Tham khảo Mẫu Hợp Đồng Thương Mại Quốc Tế trên website này và soạn ra tài liệu của
chính bạn
. 2. Gửi tài liệu của bạn cho chúng tôi theo địa chỉ info@topaccura.com.vn.
3. Nhận báo giá và thanh toán theo báo giá. 4. Nhận bản dịch được gửi qua email.
CHÚ Ý: Mẫu Hợp Đồng Thương Mại Quốc Tế dưới đây chỉ có tính chất tham khảo.
Chọn loại mẫu: Chọn số:

HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
Số hợp đồng: ABCDEF2020

BÊN MUA

Tên Công ty:Công ty TNHH Nhập Khẩu
Địa chỉ:Số 315, Đường số 26, Phường Dưa Muối, Tp Bờ Sông, Tỉnh Bờ Biển, Nước Cộng hòa Nam Mỹ
Phone:(+00) 489 ABD ADBE
Fax:(+00) 489 ABD KPKL
Mobile:(+00) 489 ABD HTKT
E-mail:nhapkhau@tenmien.tencongty
Đại diện bởi:Ông: Nguyễn Văn Mua Hàng
Chức danh:Giám đốc Công ty

BÊN BÁN

Tên Công ty:Công ty TNHH Xuất Khẩu
Địa chỉ:Số 513, Đường số 14, Phường Muối Tiêu, Tp Chân Núi, Tỉnh Đỉnh Núi, Nước Cộng hòa Bắc Âu
Phone:(+C1) 489 ABD ADBE
Fax:(+C1) 489 ABD KPKL
Mobile:(+C1) 489 ABD HTKT
E-mail:xuatkhau@tenmien.tencongty
Đại diện bởi:Ông: Nguyễn Văn Bán Hàng
Chức danh:Giám đốc Công ty

Bên Mua và/hoặc Bên Bán, trong Hợp Đồng này, còn có thể được gọi chung là “Bên” hoặc “các Bên”.

ĐIỀU 1: HÀNG HÓA

Bên Bán đồng ý bán và Bên Mua đồng ý mua xi măng Portland đóng bao với các thông số kỹ thuật như sau:

 • Silicat oxit (SiO2): 20,5 – 22,0%
 • Nhôm oxit( Al2O3): 4,3 – 6,0%
 • Sắt oxit (Fe2O3): 3,5 – 6,0%
 • Canxi oxit (CaO): 61,0 – 66,0%
 • Độ ẩm: < 0,1%
 • Trọng lượng tĩnh: 50kg/bao
 • ……………

Sau đây được gọi tắt là ”Hàng Hóa”.

ĐIỀU 2: GIAO HÀNG

Bên Bán sẽ giao hàng theo điều kiện giao hàng CIF và theo INCOTERMS – 2000.

Cảng Lên Hàng: Cảng Nước Sâu, Thành phố Chân Núi, Tỉnh Đỉnh Núi, Nước Cộng Hòa Bắc Âu, hoặc theo chỉ định của Bên Bán.

Cảng Xuống Hàng: Cảng Bờ Sông, Thành phố Bờ Sông, Tỉnh Bờ Biển, Nước Cộng Hòa Nam Mỹ.

Xuất xứ hàng hóa: Hàng Hóa có nguồn gốc xuất xứ từ Nước Cộng Hòa Bắc Âu

ĐIỀU 3: SỐ LƯỢNG VÀ CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA

Đơn vị đo lường được sử dụng trong hợp đồng này là tấn khối lượng theo hệ đơn vị mét (MT). Ngày tháng năm là ngày tháng năm dương lịch theo lịch Gregorian

Tổng số lượng Hàng Hóa được giao là 10.000 MT +/- 5% (bằng chữ: mười ngàn tấn theo hệ đơn vị mét cộng trừ năm phần trăm), được bàn giao đến Cảng Xuống Hàng được quy định ở Điều 2 ở trên.Hàng Hóa được giao đều đặn mỗi tháng trong năm tháng liên tiếp nhau, mỗi tháng bàn giao một lô hàng có khối lượng là 2.000 MT +/- 5% (bằng chữ: hai ngàn tấn theo hệ đơn vị mét cộng trừ 5%).

Số lượng và chất lượng của Hàng Hóa sẽ được xác nhận trên một chứng thư được phát hành bởi công ty kiểm định độc lập quốc tế SGX. Chi phí kiểm định Hàng Hóa sẽ do Bên Bán chịu. Trong trường hợp sử dụng những công ty kiểm định độc lập khác với công ty kiểm định nói ở trên, chi phí sẽ do Bên Mua chịu

Chứng thư kiểm định hàng hóa được phát hành bởi công ty kiểm định độc lập quốc tế SGX sẽ ràng buộc cả hai bên về mọi khía cạnh, và được nhìn nhận như là những tài liệu cần thiết cho việc thanh toán

ĐIỀU 4: ĐƠN GIÁ HÀNG HÓA VÀ GIÁ HỢP ĐỒNG

Bên Mua sẽ trả cho Bên Bán bằng tiền Đô La Mỹ.

Đơn Giá Hàng Hóa là US$ 500.00 CIF mỗi MT (bằng chữ: năm trăm đô la Mỹ mỗi tấn theo hệ đơn vị mét). Chi phí bảo hiểm và cước phí vận chuyển đến Cảng Xuống Hàng đã được bao gồm trong Đơn Giá Hàng Hóa này.

Đơn Giá Hàng Hóa CIF ở trên bao gồm tất cả các chi phí gánh chịu bởi Bên Bán bao gồm cả tiền phạt chậm xuống hàng, chi phí hải quan, phí xuất khẩu/nhập khẩu. Đơn Giá Hàng Hóa CIF này là cố định cho bất kỳ lượng Hàng Hóa nào không vượt quá số lượng hàng hóa tối đa theo Hợp Đồng này.

Giá trị mỗi lô hàng 2.000 MT Hàng Hóa là US$ 100.000 (+/-5%). Lịch trình giao hàng mỗi tháng một lô hàng 2.000 MT, và tổng số lượng Hàng Hóa theo Hợp Đồng này sẽ được bàn giao trong năm (5) tháng.

Tổng giá trị của Hợp Đồng là US$ 500.000 (+/- 5%) (bằng chữ: năm trăm ngàn đô la Mỹ cộng trừ 5%).

ĐIỀU 5: ĐIỀU KHOẢN GIAO HÀNG VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

Bên Bán sẽ giao tổng số lượng Hàng Hóa theo lịch trình giao hàng mỗi tháng một lô hàng 2.000 MT (+/-5%) trong năm (5) tháng liên tiếp kể từ tháng 5 năm 2020

Bên Bán sẽ bắt đầu bàn giao các lô hàng theo quy trình như sau:

 • Bên Mua mở thư tín dụng tại ngân hàng XYZ, hoặc tại ngân hàngmà hai bên sẽ thống nhất với nhau tại thời điểm mở thư tín dụng, trong vòng bảy (7) ngày đầu tiên của tháng dương lịch. Nội dung thư tín dụng phải phù hợp với những điều khoản và điều kiện của Hợp Đồng này. Lệ phí mở thư tín dụng sẽ do Bên Mua chịu.
 • Bên Bán tiến hành giao hàng theo nội dung của thư tín dụng trong vòng bảy (7) ngày đầu tiên sau khi nhận được thư tín dụng. Bên Bán sau đó lập toàn bộ chứng từ cần thiết và trình bộ chứng từ cho ngân hàng thông báo của Bên Bán. Chi phí liên quan đến ngân hàng thông báo sẽ do Bên Bán chịu.
 • Ngân hàng thông báo của Bên Bán sẽ chuyển toàn bộ bộ chứng từ cho ngân hàng phát hành thư tín dụng của Bên Mua.
 • Nếu bộ chứng từ đáp ứng đúng yêu cầu của thư tín dụng, ngân hàng phát hành thư tín dụng sẽ thanh toán cho ngân hàngxác nhận.Trong trường hợp có bất đồng giữa thư tín dụng và bộ chứng từ, ngân hàng phát hành thư tín dụng sẽ thương lượng với Bên Mua về việc bất đồng đó là chấp nhận được hay không? Trong trường hợp bất đồng là chấp nhận được, Bên Bán sẽ phải trả một khoản phí thương lượng là US$50. Trong trường hợp thương lượng bất thành, ngân hàng phát hành thư tín dụng có quyền từ chối thanh toán.
 • Trong trường hợp ngân hàng phát hành thư tín dụng chấp nhận thanh toán, ngân hàng thông báo sẽ thanh toán vào tài khoản của Bên Bán.

Tất cả các quy định được quy định trong điều khoản này phải được tuân thủ bởi cả Bên Mua lẫn Bên Bán. Bên vi phạm điều khoản này sẽ phải bị phạt hợp đồng theo quy định như sau:

 • Bên Mua sẽ bị phạt US$1,000 trong trường hợp không mở thư tín dụng đúng thời hạn, hoặc mở thư tín dụng không phù hợp với yêu cầu hợp đồng và không thể khắc phục lỗi kịp thời.
 • Bên Bán sẽ bị phạt US$1,000 trong trường hợp không giao hàng đúng thời hạn.

Các Bên có thể thống nhất để gia hạn thời gian giao hàng. Trong trường hợp này, Bên chịu trách nhiệm cho sự chậm trễ sẽ phải gánh chịu các chi phí cho việc gia hạn và bất kỳ chi phí nào khác gây ra do sự chậm trễ.

ĐIỀU 6: NGHIỆM THU HÀNG HÓA

Theo INCOTERMS 2000, và điều kiện giao hàng CIF, Bên Bán có nghĩa vụ trả chi phí liên quan đến bảo hiểm, cước phí, tuy nhiên, rủi ro mất mát hoặc thiệt hại cho Hàng Hóa vất bất kỳ chi phí bổ sung nào phát sinh sau khi chuyển giao Hàng Hóa qua boong tàu tại Cảng Xuống Hàng sẽ từ Bên Bán sang Bên Mua.

Quyền sở hữu hàng hóa sẽ chuyển từ Bên Bán sang Bên Mua khi các khoản tiền Mua Hàng đã chuyển vào tài khoản Bên Bán.

Số lượng hàng hóa ghi trên Vận Đơn sẽ bằng chứng về số lượng Hàng Hóa đã được phân phối.

ĐIỀU 7: ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN

Tiền bán Hàng Hóa là tiền Đô La Mỹ và được đảm bảo bởi thư tín dụng không thể hủy ngang, có giá trị US$ 100,000,000 (+/-5%) cho mỗi lô hàng, phải trả đủ 100% ngay khi nhìn thấy bộ chứng từ.

Bên Bán có quyền không tải Hàng Hòa lên tàu nếu thư tín dụng không đáp ứng đúng các yêu cầu của Hợp Đồng.

Tất cả các chi phí liên quan đến việc phát hành thư tín dụng là do Bên Mua chịu. Những lệ phí trả cho ngân hàng liên quan đến việc thương lượng về bộ chứng từ sẽ do Bên Bán chịu.

Bất kỳ sự gia hạn về tính hiệu lực của bộ chứng từ sẽ do bên sai phạm chịu.

ĐIỀU 8: BỘ CHỨNG TỪ CẦN CHO VIỆC THANH TOÁN

Với mỗi lô hàng, Bên Bán sẽ cung cấp trọng bộ 3/3 Vận Đơn Sạch, được ký bởi một đại diện được ủy quyền của hàng tàu, được ký bởi thuyền trưởng của tàu và có con dấu của tàu và ghi rõ “CLEAN ON BOARD” và “Freight Prepaid”. Những chỉ dấu sau đây là chấp nhận được. “Wet before shipment”, “Loaded from open area”.

Hóa đơn thương mại được phát hành bởi Bên Bán: 6 bản gốc và 6 bản sao ghi rõ Số Hợp Đồng, miêu tả về Hàng Hóa, hình thức đóng gói, đơn giá, tổng giá, khối lượng tổng cộng, khối lượng đã trừ bì của Hàng Hóa.

 • Ba (3) bản gốc báo cáo chất lượng và số lượng của SGX.
 • Ba (3) bản gốc chứng thư nguồn gốc xuất xứ hàng hóa.
 • Ba (3) bản gốc danh sách đóng gói.

Chứng thư bảo hiểm ghi rõ Bên Mua là bên hưởng lợi, bảo hiểm 110% giá trị của lô hàng, bảo hiểm cho tất cả các sự kiện mà có thể dẫn đến việc giao hàng chậm trễ, mất mát Hàng Hóa, hoặc làm tổn hao số lượng cũng như chất lượng Hàng Hóa.

ĐIỀU 9: ĐIỀU KHOẢN VỀ BỘ CHỨNG TỪ

Tất cả bộ chứng từ, bao gồm vận đơn, hóa đơn thương mại, danh sách đóng gói, chứng thư nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, sẽ được fax đến Bên Mua trong vòng 5 (năm) ngày sau ngày ghi trên Vận Đơn.

Bên Bán sẽ cung cấp, bằng chi phí của Bên Bán, Chứng thư Chất lượng Tiêu chuẩn được phát hành bởi SGX dưới dạng bản fax hoặc được gửi email rõ ràng, dễ đọc, mà chứng minh rằng lô hàng đáp ứng các yêu cầu về chất lượng của Hợp Đồng. Bản in ra sẽ được gửi trong vòng 7 ngày làm việc của ngân hàng, và được yêu cầu như một phần của bộ chứng từ cần thiết để được thanh toán. Dữ liệu phân tích hóa học là một tài liệu cần thiết cho việc thanh toán. Khi Bên Mua có nhu cầu, Bên Bán sẽ làm việc với tất cả những công ty kiểm định độc lập quốc tế khác bằng chi phí của Bên Mua. Các chứng thư từ những công ty khác với SGX không được công nhận là chứng từ cần thiết cho việc thanh toán.

Báo cáo số lượng được phát hành bởi SGX trong một phiên bản rõ ràng, dễ đọc, mà cho thấy số lượng Hàng Hóa đã được chất lên tàu. Bản in ra sẽ được gửi trong vòng 7 ngày làm việc của ngân hàng, và được yêu cầu như một phần của tài liệu cần thiết cho việc thanh toán.

Chứng thư nguồn gốc xuất xứ hàng hóa được phát hành bởi Phòng Thương Mại Công Nghiệp của quốc gia xuất khẩu: 3 bản gốc và 3 bản sao.

ĐIỀU 10: BẤT KHẢ KHÁNG

Cả hai Bên trong Hợp Đồng này sẽ không phải chịu trách nhiệm cho những nghĩa vụ của họ trong trường hợp Bất Khả Kháng.

Bất Khả Kháng được hiểu theo quy định trong ICC500 và có nghĩa là bất kỳ sự kiện như là hỏa hoạn, những vụ nổ, bão, lũ lụt, động đất, và những thảm họa thiên nhiên tương tự, chiến tranh, bệnh dịch, hoạt động quân sự, khủng bố, nổi loạn, bạo loạn, đình công, bất ổn công nghiệp, lệnh phong tỏa của chính quyền, hoặc những hành động không thể lường trước mà xảy ra trong thời hạn của Hợp Đồng này và nằm ngoài khả năng kiểm soát của các bên và không thể tránh khỏi bởi sự nổ lực hợp lý mà có thể làm chậm hoặc ngăn chặn sự thực hiện những nghĩa vụ của mỗi Bên trong Hợp Đồng này.

Bên trong Hợp Đồng này mà sự thực thi Hợp Đồng này của bên đó bị ngăn chặn bởi một sự kiện Bất Khả Kháng phải thông báo cho bên còn lại trong vòng 7 (bảy) ngày tính từ ngày hiệu lực của sự kiện bất khả kháng, mà thông báo được xác nhận bởi một chứng thư được phát hành bởi Phòng Thương Mại và Công Nghiệp, bao gồm những thông tin chi tiết về sự kiện và thời hạn dự kiến kéo dài. Sai phạm trong việc trình một thông báo như thế sẽ ngăn chặn sự bỏ qua cho Bên đó khỏi những nghĩa vụ hợp đồng theo sự kiện Bất Khả Kháng.

Sự thực thi những nghĩa vụ của mỗi bên sẽ giống hệt như trường hợp bị hoãn lại với quãng thời gian bị hoãn bằng với quãng thời gian tồn tại sự kiện Bất Khả Kháng cộng với thời gian hợp lý để huy động lại quá trình sản xuất và giao hàng. Không có khoản phạt nào phải trả cho quãng thời gian trì hoãn này.

Nếu sự chậm trễ gây ra bởi một sự kiện Bất Khả Kháng kéo dài lâu hơn 1 (một) tháng, các bên sẽ nổ lực chấp thuận các biện pháp để cho phép Hợp Đồng được tiếp tục. Nếu một sự thỏa thuận như thế không đạt được trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày sự kiện bất khả kháng được xác minh, các bên được quyền chấm dứt Hợp Đồng này.

Sự kiện Bất Khả Kháng không bỏ qua cho Bên Mua khỏi việc thanh toán cho Hàng Hóa đã được giao hàng.

ĐIỀU 11: TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN BÁN

Hàng Hóa phải được xem là “đủ số lượng” trong phạm vi cho phép được quy định trong Điều 3 của Hợp Đồng này. “Ngày Giao Hàng” là ngày ghi trên Vận Đơn.

Bên Bán cam kết có tất cả các giấy phép xuất khẩu để giao hàng.

Bên Bán có nghĩa vụ sản xuất đầy đủ Hàng Hóa và bàn giao đủ số lượng và sẽ chỉ được thanh toán cho những hàng hóa được giao tại thời điểm giao hàng

Sai phạm trong việc chuyển giao đầy đủ số lượng trong khoảng thời gian được gia hạn sẽ dẫn đến những khoản phạt ở mức 0,3% (không phẩy ba phần trăm) theo tỷ lệ giá trị của Hàng Hóa chưa được bàn giao. Tổng giá trị của các khoản phạt không thể vượt quá 5% (năm phần trăm) giá trị của Hàng Hóa chưa được giao đó mà tại thời điểm đó sự vi phạm đầy đủ được tự động công bố.

Nếu Bên Mua quyết định, vào bất kỳ thời điểm nào trong thời gian giao hàng, chỉ lấy một phần của lô hàng thay vì đợi cho đến khi đầy đủ số lượng (nếu số lượng đó không có sẵn tại cảng và đã sẵn sàng để lên tàu) thì Bên Bán sẽ không chịu trách nhiệm cho những tổn thất do vi phạm Hợp Đồng.

ĐIỀU 12: TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN MUA

Bất kỳ khoản tiền phạt hợp đồng nào mà Bên Mua chịu trách nhiệm, mà không có điều khoản nào được đưa ra trong Hợp Đồng này, sẽ được ghi trong hóa đơn phát hành bởi Bên Bán trong phạm vi mười (10) ngày làm việc của ngân hàng tính từ ngày hóa đơn được trình cho ngân hàng.

Bên Mua cam kết có tất cả các giấy phép nhập khẩu để bốc dỡ hàng hóa xuống tại Cảng Xuống Hàng. Bên Mua cũng cam kết có các đại diện tại mỗi Cảng Xuống Hàng mà quản lý phần vật tư trên danh nghĩa của Bên Mua.

“Ngày Cập Cảng Theo Lịch Trình” có nghĩa là ngày khi mà tàu nên cập cảng và có sẵn để bàn giao Hàng Hóa theo như những thông báo qua lại của cả Bên Bán và Bên Mua và theo những quy định của Hợp Đồng này.

Nếu tàu không đến trong vòng 15 (mười lăm) ngày dương lịch tính từ ngày được lên lịch trình và/hoặc được thông báo do sự chậm trễ của Bên Mua tại Cảng Xuống Hàng, Bên Mua sẽ phải chịu phạt hợp đồng ở mức 0,3% (không phẩy ba phần trăm) theo tỷ lệ giá trị của Hàng Hóa chưa được bàn giao, nhưng tổng giá trị của các khoản phạt không thể vượt quá 5% (năm phần trăm) giá trị của Hàng Hóa chưa được giao.

Các khoản thanh toán cho chi phí lưu trữ tại cảng không có liên quan gì đến các khoản phạt hợp đồng, mà được trả riêng lẻ cho Bên Bán.

ĐIỀU 13: LUẬT CHẾ TÀI VÀ TRỌNG TÀI PHÂN XỬ

Hợp Đồng này tuân theo Luật pháp Nước Cộng Hòa Bắc Âu, và các quy định của ICC. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn, Luật pháp Nước Cộng Hòa Bắc Âu sẽ là căn cứ ưu tiên.

Bên Bán và Bên Mua sẽ nỗ lực để giải quyết các tranh chấp một cách thân thiện. Mỗi bên có thể tống đạt thông báo cho bên còn lại yêu cầu mọi tranh chấp phải được giải quyết trong vòng 30 (ba mươi) ngày sau khi có thông báo như thế. Nếu không được giải quyết được, hai Bên sẽ tư vấn trọng tài phân xử, trừ khi có vi phạm về thanh toán xảy ra bởi Bên Mua.

Trọng tài phân xử sẽ nghe trình bày bởi một hoặc nhiều trọng tài được chỉ địnhbởi thỏa thuận qua lại giữa các Bên và theo Luật pháp của Nước Cộng Hòa Bắc Âu. Nơi phân xử sẽ là thành phố Bắc Cực, Nước Cộng Hòa Bắc Âu. Phán quyết sẽ có hiệu lực ở bất kỳ quốc gia nào, và một Thư Thẩm Tra sẽ được hiểu là được chấp nhận mà không chống đối.

Nếu việc thanh toán là không nhận được khi đến hạn theo Hợp Đồng này và Bên Bán tuyên bố vi phạm Hợp Đồng thì Phán Quyết Tóm Tắt theo Luật pháp Nước Cộng Hòa Bắc Âu sẽ được áp dụng và được hiểu là tự động cho toàn bộ giá trị Hợp Đồng và những thiệt hại mà được khiếu nại theo luật UCC với thẩm quyền để thu hồi những khoản tiền đó ở bất kỳ quốc gia nào.

ĐIỀU 14: CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

Mỗi Bên có thể chấm dứt Hợp Đồng này nếu Bên còn lại từ chối thực hiện một nghĩa vụ hợp đồng trọng yếu, nhưng ngoại trừ sự từ chối gây ra bởi sự kiện Bất Khả Kháng

Thông báo chấm dứt phải được gửi trong vòng ba mươi (30) ngày dương lịch sau khi không thực hiện những nghĩa vụ Hợp Đồng.

Không được phép chấm dứt nếu bất kỳ Bên nào bỏ qua những nghĩa vụ của Bên kia trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày thông báo đã được đề cập ở trên.

ĐIỀU 15: ỦY THÁC

Bất kỳ Bên nào cũng sẽ được phép ủy thác Hợp Đồng này hoặc ủy thác việc thanh toán để đảm bảo việc thực thi các nghĩa vụ của Bên đó.

Bất kỳ bên được ủy thác hoặc bên kế nhiệm về mặt pháp lý cho mỗi Bên sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả các nghĩa vụ và lợi ích của Hợp Đồng này.

Ủy thác được phép theo sự ủy quyền được cùng được ban hành và cùng được chấp nhận bởi cả Bến Bán và Bên Mua.

ĐIỀU 16: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Những chỉnh sửa Hợp Đồng này chỉ có giá trị nếu được sự chấp thuận bằng văn bản và được ký bởi những đại diện được ủy quyền đầy đủ tư cách của cả hai Bên.

Công văn thư từ trong quá trình quản lý bình thường của Hợp Đồng này như là, mà không riêng gì, thông báo về ngày giao hàng dự kiến, có thể được gửi qua đường fax, bất kỳ phương tiện điện tử nào hoặc bất kỳ dạng thư từ nào. Các thông báo về việc đình chỉ, chấm dứt hoặc yêu cầu trọng tài phân xử sẽ được gửi theo hình thức gửi fax trước, gửi bản gốc qua dịch vụ bưu chính sau và được xem là đã được gửi vào ngày fax được ghi rõ trên bản fax.

Amendments to the present contract shall be valid only if agreed in writing and signed by duly authorized representatives of both sides

Ngôn ngữ của Hợp Đồng này, và của công văn thư từ, thông báo, hóa đơn, chứng thư, Vận Đơn sẽ là Tiếng Anh.

Hợp Đồng này bao gồm tài liệu này và các Bản Phụ Lục.

Hợp Đồng này thay thế tất cả các thỏa thuận, những sự trình bày, những thương lượng trước đó, và Hợp Đồng này là thỏa thuận duy nhất giữa các Bên cho việc mua và bán Hàng Hóa được đề cập trong tài liệu này.

ĐIỀU 18: THỎA THUẬN BẢO MẬT

Bên Bán, Bên được Ủy quyền của Bên Bán và Bên Mua và Bên được ủy quyền của Bên Mua sẽ xử lý thông tin được cung cấp bởi bên còn lại trên cơ sở bí mật và riêng tư. Bên Bán và Bên Mua sẽ thực hiện những bước cần thiết để ngăn chặn các bên khác không sử dụng sai các thông tin bí mật hoặc tiết lộ hoặc công bố ra công chúng cho bất kỳ bên thứ bào nào ngoại trừ khi cần thiết để hoàn thành thành công Hợp Đồng này hoặc để tránh những khiếu nại có tính chất mâu thuẫn (và ngoại trừ khi có thể được yêu cầu theo luật pháp hiện hành).

Nghĩa vụ bảo mật của Bên Bán, Bên được Ủy quyền của Bên Bán và Bên Mua sẽ tiếp tục có hiệu lực trong quãng thời gian 5 (năm) năm kể từ ngày ký Hợp Đồng này.

Vi phạm những quy định này sẽ dẫn đến những khoản tiền phạt cho những thiệt hại của Bên còn lại.

ĐIỀU 17: NGÀY HIỆU LỰC

Hợp Đồng này sẽ có hiệu lực khi cả Bên Bán và Bên Mua đã ký vào tài liệu và tất cả các phụ lục của tài liệu này.

BÊN BÁNBÊN MUA


NGUYỄN VĂN BÁN HÀNG
GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH XUẤT KHẨU
Ngày ký: ________________


NGUYỄN VĂN MUA HÀNG
GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH NHẬP KHẨU
Ngày ký: _________________